Author - elektroriswp

Pametna hiša – prenapetostna zaščita

Načrtujete ali že imate sodobno pametno hišo, kjer lahko svetila, senčila in druge naprave upravljate preko telefona in ob pomoči senzorjev. Ja, pametna hiša vsebuje drage elektronske naprave, kot so različni senzorji, LED svetila in procesorji. Vse te naprave kot skupen sistem upravljajo hišo energijsko najboljše ali pa jo sami iz preko telefona nadziramo in upravljamo hišo. Pred zagonom...

Prenapetostna zaščita – pametna instalacija

Pametna instalacija je občutljiva na prenapetosti. Lahko jo uniči ali povzroči motnje v delovanju. Prenapetostna zaščita je potrebna, vendar kje in kakšna? Osnovna prenapetostna zaščita na energetskih kablih je običajno že vgrajena v objektu, kjer je pametna instalacija. Ta prenapetostna zaščita služi v primeru napak ali udar strele v elektroenergetskem omrežju in sami električni instalaciji. PRODAJA IN MONTAŽA PRENAPETOSTNE ZAŠČITE Pametna instalacija...

Prenapetostna zaščita – življenjska doba in vzdrževanje

Tudi prenapetostna zaščita ima svojo življenjsko dobo. Ta je predvsem odvisna od števila in velikosti udarov strel, prenapetosti in kvalitete same prenapetostne zaščite. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA -SVETOVANJE, MONTAŽA, VZDRŽEVANJE Indikatorja kontrole v razstavljeni prenapetostni zaščiti Da je prenapetostna zaščita  uničena, niti ne opazimo. Vse deluje enako. Zato mora vsaka prenapetostna zaščita, izdelana po EN standardih, vsebovati indikator kontrole, ki opozori izklop prenapetostne zaščite....

Električna omara, menjava v stanovanju

Električna  omara v stanovanju je običajno neugledna zadeva na hodniku, katero sčasoma niti ne opazimo.  Včasih se jezimo nad velikostjo in grdim videzom. Pa vendar, električna omara vsebuje edine zaščite, ki nas in naprave ščitijo pred požarom, udarom električnega toka, ki je lahko tudi smrtno nevaren. Zato pomislimo, ali nas naprave, ki jih vsebuje električna omara še varujejo. Ob sanaciji...

Prenapetostna zaščita internetnega priključka pred strelo

Hišni  internetni/televizijski priključki so najpogosteje poškodovani ob udaru strele, tudi ko je udar strele km daleč. Uničeni so internetni modemi,  računalniška oprema in televizorji. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA INTERNETNIH PRIKLJUČKOV, RUTERJEV IN RAČUNALNIKOV - NASVETI IN SPLETNA PRODAJA Prenapetostna zaščita mora biti takšna, da res varuje naš modem in druge naprave pred udarom strele. Kakšna je ustrezna zaščita je članek spodaj. SVETOVANJE, MONTAŽA, VZDRŽEVANJE...

Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

Udar strele je lahko povsod, kjer je prevoden stik z  zemljo.  Udar strele je torej lahko tudi v našo hišo. Možnost za udar strele v hišo si še povečamo z ventilatorji, antenami, PV elektrarnami in dimniki na strehi. Vsi našteti elementi so namreč povezani z ozemljitvijo. Naelektreno ozračje pa išče najvišjo ozemljeno točko, na določenem prostoru.   RIS - SVETOVANJE, IZVEDBA,...

Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Objavljeno v reviji Kmečki glas, februar 2020 Pogosto po domovih in kmetijah srečam stare električne omare, katere so lahko pravi vir nesreč. Ali požara ali dotika električnega toka. Zelo slabo pa opravljajo svojo osnovno funkcijo, to je varovanje živih bitij, naprav in električne instalacije. Takšno stanje električnih omar je delno razumljivo na starejših objektih. Včasih, 30 in več let nazaj,...

Strelovod in prenapetostna zaščita v starih proizvodnjah – 1

Odvodi strelovoda sredi proizvodnje. Veliko imamo kvalitetno grajenih proizvodnih hal starejšega datuma. Proizvodnja v samih halah se je  predvsem v zadnjih 30 ali celo 60 letih precej spremenila. Stare elektromotorje z relejnim krmiljenjem iz prejšnjega stoletja, so danes zamenjale sodobne računalniško krmiljene naprave in stroji. Kako pa so  stare proizvodnje hale varne za sodobne stroje in naprave pred prenapetostjo? Ob...

Strelovod – nemški nosilci, neopazni in hkrati elegantni

O nosilcih Dehn za strelovod lahko pišem pozitivno kot monter in  kot uporabnik. Nosilci naredijo strelovod res eleganten, skrit očem. Hkrati pa so zelo kvalitetni. V spodnjem sestavku kratek opis nosilec klik, katere zaradi kvalitetne in hitre montaže  kopira velika proizvajalcev opreme za strelovod. Vendar kvaliteta prvega, še vedno prva. RIS - SVETOVANJE, IZVEDBA, PRODAJA   Nosilci ob robu slemena - nevpadljivi,...

Ozemljitev

Ozemljitev je pogoj za učinkovito delovanje zaščitnih naprav ( FID, ...) pred udarom električnega toka na uporabnika. Ozemljitev tudi varuje naprave pred uničenjem in pogosto se naložba v kvalitetno ozemljitev ( skupaj z zaščitnimi napravami) povrne z obrestmi vred. Primer: Zaradi slabe in različne ozemljitve je bil pogosto uničen procesor v vrednosti nad 2.000,00€. Celovita naložba v zaščito procesorja in...