CE OZNAKA

Izjava o skladnosti

ES - izjava o skladnosti Vsak tehnični proizvod, ki je na trgu v Evropski uniji mora imeti ES - izjavo o skladnosti. Ta izjava je osnova, da je lahko na izdelku CE oznaka. ES - izjava o skladnosti je podpisani dokument, kjer je navedeno, za kateri izdelek gre in v skladu s katerimi evropskimi predpisi, direktivami in standardi je proizvod...