Električna omara

Zanesljiva in sodobna prenapetostna zaščita, tudi za nestabilno omrežje

S prihodom elektronike v industrijske obrate se je prvič pojavila potreba po prenapetostni zaščiti.  Ni bila več dovolj prenapetostna zaščita na vhodu v objekt. Tako je sredi 80 let prišla na trg prenapetostna zaščita razreda C, izdelana na varistorski tehnologiji.  Prenapetostna zaščita C je tako vsebovala keramični varistor, ki je sicer neprevoden, Za povišano napetost pa postane prevoden. Takšni...

Električna omara, menjava v stanovanju

Električna  omara v stanovanju je običajno neugledna zadeva na hodniku, katero sčasoma niti ne opazimo.  Včasih se jezimo nad velikostjo in grdim videzom. Električna omara vsebuje edine zaščitne naprave, ki nas in naše naprave ščitijo pred udarom električnega toka, požarom zaradi pregrevanja, prenapetostmi, ki so posledica udara strele in okvare v elektro omrežju. In še bi lahko dodali. Z...

Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Objavljeno v reviji Kmečki glas, februar 2020 Pogosto po domovih in kmetijah srečam stare električne omare, katere so lahko pravi vir nesreč. Zelo slabo pa opravljajo svojo osnovno funkcijo, to je varovanje živih bitij, naprav in električne instalacije. Včasih, 30 in več let nazaj, je bila izbira elektromateriala zelo skopa in material je bil drag. V hlevih in drugih gospodarskih...

Ozemljitev

Ozemljitev je osnova in pogoj za varnost ljudi in varno delovanje električnega sistema, instalacije in naprav. Ozemljitev je namreč ključna, da se v primeru napake na instalaciji ali napravi, prekine električno napajanje. Nekaj več o tem nižje v prispevku. Ob pregledu električnih instalacij iz prejšnjega stoletja, kar je danes večina stanovanjskih hiš in drugih prostorov, je ravno ozemljitev pogosto...