Električna omara, menjava v stanovanju

Električna omara, menjava v stanovanju

Starejša električna omara običajno vsebuje le varovalke s talilnimi vložki. Ob okvari pregorijo in takrat ugotavljamo katera je pregorela. Vendar menjava varovalk, kar zna biti včasih nočna mora, je le en razlog, da se zamenja elektro omarica. Glavni razlogi so pogosto dotrajane in neučinkovite zaščite.

Pogoste okvare/ napake pri starejših električnih omarah:

  1. Varovalke s talilnimi vložki. V praksi so pogosto vstavljeni preveliki talilni vložki, namesto 10A je privita 25A varovalka. Vložki so oksidirani, rezultat je nevarno gretje varovalk in vodnikov.
  2. Žice v notranjosti omare so na posameznih mestih zoglenele, baker že skoraj odžgan, izolacija je popolnoma stopljena. Velika nevarnost požara. Tudi poraba elektrike je večja.
  3. Avtomatske varovalke ( instalacijski odklopniki) stare več kot 25 let so dotrajane in njihovo delovanje ni zanesljivo.
  4. Zaščitni elementi, kot so stari FID i pogosto sploh ne delujejo. V primeru dotika elektrike nas bi v tem primeru stresel električen tok. To je slabše, kot če teh elementov ni.
  5. Stare elektro omarica ne vsebujejo zaščite pred udarom strele in prenapetostjo, kar najmanj pomeni uničenje elektronskih naprav in LED svetil ob udaru strele v okolico naselja ali samo naselje. Ta zaščita je prenapetostna zaščita.
  6. Izdelava starih električnih omar. Pogosto najdemo omare, kjer vse čaka na požar. Vodniki so pretanki in slabo priviti. Varnostne razdalje neustrezne.
spd v hiši razredi

Menjava električne omare s prenapetostnimi zaščitami

Električna omara vsebuje  zaščitne naprave,  ki nas in opremo varujejo pred elektriko in strelo. Zaščitne naprave morajo delovati hitro in zanesljivo, sicer nas ne bo varovalo.
Običajno je električna omara  nedotaknjena tudi 40 in več let. Je takšna električna omara še zanesljiva?  Kot vse naprave tudi zaščitne naprave  s časom niso več zanesljive.  Zanesljivost in varnost elementov v električni omari lahko ugotovimo le s pregledom in električnimi meritvami.


spd v hiši razredi

Vsaj na vsakih 10 let, ob prenovi elektrike v hiši ali menjavi lastnikov je že po predpisih potrebno izvesti  meritve električne instalacije. Le meritve pokažejo zanesljivost zaščitnih elementov.

Vzporedno s tehnološkim razvojem vseskozi raste potreba bo ustrezni električni zaščiti. Danes vsebuje električna omara drugačne zaščitne elemente kot pred 40 leti. Takrat je bilo potrebno ščititi le življenja in robustne elektromotorje ali grelne elemente. Na področju varovanja življenja, je šel razvoj v tem času naprej. Robustne naprave pa so zamenjale računalniki, LED svetila.

Ob sanaciji se  pogosto menjajo stikala in svetila, električna omara pa ostane nedotaknjena. Običajno je pozabi tudi na meritve električne instalacije. Za marsikoga so namreč meritve električne instalacije nepotreben strošek.  Podobno velja za elektro omarica.

  Kaj menjamo

Števec električne energije,  je last elektro distribucijske družbe, ki edini lahko vanj posega ali ga prestavlja. To pa je lahko zelo velik strošek. Pri nas ob menjavi števca običajno pustimo električni števec pri miru in zamenjamo le ostale elemente, ko so varovalke in zaščitna stikala ( slika zgoraj).

Nova elektro omarica. Vsi elementi skriti v plastičnem nevpadljivem ohišju. Sodobni elementi  so majhni in se vgradi tudi sodobno RCCB ( FID), ki v primeru napake hitro in varno izklopi elektriko, prenapetostna zaščita, ki varuje pred strelo.

 

Veliko več o sami menjavi najdete v mojem članku v reviji Moj dom.

 

Boris Grmovšek, el. ing.

Deli prispevek