Električna omara, menjava v stanovanju

Električna omara, menjava v stanovanju

Električna omara vsebuje edine zaščitne naprave,  ki nas in naše naprave ščitijo pred udarom električnega toka, strele in požarom zaradi pregrevanja. Te zaščitne naprave morajo dovolj hitro izklopiti, da nas v primeru napake ( primer elektrika na kovinskem ohišju pralnega stroja)  električen tok ne more niti poškodovati.  Kot vse naprave tudi zaščitne naprave  s časom niso več zanesljive. Tega v normalnem stanju niti ne opazimo, le v primeru okvare nas lahko ubije. Edina preventiva so meritve in pregled električne instalacije s strani preglednika/ merilca, ki ima potrebno znanje in instrument. To imamo in izvajamo pri nas.

Omarice s talilnimi varovalkami

Starejša električna omara običajno vsebuje le varovalke s talilnimi vložki. Ob okvari pregorijo in takrat ugotavljamo katera je pregorela. Vendar menjava varovalk, kar zna biti včasih nočna mora, je le en razlog menjave električne omare. Glavni razlogi so pogosto dotrajane in neučinkovite zaščite.

spd v hiši razredi

Zamenjana električna omara

Električna omara – razlogi menjave

V praksi sem ob menjavi starih električnih omaric v stanovanjih, vedno našel vsaj eno spodnjo napako. Vsaka od napaka lahko povzroči požar ali udar električnega toka:

  1. Varovalke s talilnimi vložki. V praksi so pogosto vstavljeni preveliki talilni vložki, namesto 10A je privita 25A varovalka. Vložki so oksidirani, rezultat je nevarno gretje varovalk in vodnikov.
  2. Žice v notranjosti omare so na posameznih mestih zoglenele, baker že skoraj odžgan, izolacija je popolnoma stopljena. Velika nevarnost požara. Tudi poraba elektrike je večja.
  3. Avtomatske varovalke ( instalacijski odklopniki) stare več kot 25 let so dotrajane in njihovo delovanje ni zanesljivo.
  4. Zaščitni elementi, kot so stari FIDi pogosto sploh ne delujejo. V primeru dotika elektrike nas bi v tem primeru stresel električen tok. To je slabše, kot če teh elementov ni.
  5. Stare električne omare ne vsebujejo zaščite pred udarom strele in prenapetostjo, kar najmanj pomeni uničenje elektronskih naprav in LED svetil ob udaru strele v okolico naselja ali samo naselje.
  6. Izdelava starih električnih omar. Pogosto najdemo omare, kjer vse čaka na požar. Vodniki so pretanki in slabo priviti. Varnostne razdalje neustrezne.

 


spd v hiši razredi

Vsaj na vsakih 10 let, ob prenovi elektrike v hiši ali menjavi lastnikov je že po predpisih potrebno izvesti elektirčne meritve elektirčne instalacije. Le meritve pokažejo zanesljivost zaščitnih elementov.

Vzporedno s tehnološkim razvojem vseskozi raste potreba bo ustrezni električni zaščiti. Danes vsebuje električna omara drugačne zaščitne elemente kot pred 40 leti. Takrat je bilo potrebno ščititi le življenja in robustne elektromotorje ali grelne elemente. Na področju varovanja življenja, je šel razvoj v tem času naprej. Robustne naprave pa so zamenjale računalniki, LED svetila.

Ob sanaciji se  pogosto menjajo stikala in svetila, električna omara pa ostane nedotaknjena.

  Kaj menjamo

Števec električne energije,  je last elektro distribucijske družbe, ki edini lahko vanj posega ali ga prestavlja. To pa je lahko zelo velik strošek. Pri nas ob menjavi števca običajno pustimo električni števec pri miru in zamenjamo le ostale elemente, ko so varovalke in zaščitna stikala ( slika zgoraj).

Nova električna omara. Vsi elementi skriti v plastičnem nevpadljivem ohišju. Sodobni elementi  so majhni in se vgradi tudi sodobno RCCB ( FID), ki v primeru napake hitro in varno izklopi elektriko, prenapetostna zaščita, ki varuje pred strelo.

 

Veliko več o sami menjavi najdete v mojem članku v reviji Moj dom.

 

Boris Grmovšek, el. ing.

Deli prispevek