Izjava o skladnosti

Izjava o skladnosti

ES – izjava o skladnosti

Vsak tehnični proizvod, ki je na trgu v Evropski uniji mora imeti ES – izjavo o skladnosti. Ta izjava je osnova, da je lahko na izdelku CE oznaka. ES – izjava o skladnosti je podpisani dokument, kjer je navedeno, za kateri izdelek gre in v skladu s katerimi evropskimi predpisi, direktivami in standardi je proizvod izdelan. In spodaj je podpis proizvajalca ali uvoznika, če gre za produkt izven Evropske unije.

spd v hiši razredi

Poleg dolgoletnih izkušenj iz mednarodnega podjetja, se tudi redno izobražujem in spremljam novosti.

Kaj je ES – izjava o skladnosti?

ES – izjava o skladnosti je torej izjava, kjer potrjujemo  katerim evropskim predpisom, direktivam in standardom je izdelek ustreza, je skladen z njimi. Ko za izdelek imamo ES- izjavo o skladnosti lahko na izdelek damo CE oznaka.

Izjava o skladnosti je obvezna za vse tehnične proizvode, ki se prodajajo na evropskih trgih, torej v EU, Norveški, Islandiji. Tako za doma proizvedene izdelke, kot za uvožene iz Kitajske, Srbije in drugih držav izven EU.

Kako pridobim ES – izjavo o skladnosti?

Mogoče se na prvi pogled sliši preprosto. Navedeš nekaj direktiv in standardov in zadeva je zaključena. Nikar ne. Glavni namen tako ES – izjava o skladnosti in tudi predpisov, direktiv in standardov je varnost izdelka tako za uporabnika kot tudi za okolico in naravo. Zato je prvi pomemben podatek namen uporabe proizvoda. Ali je je proizvod igrača, medicinski pripomoček, stroj, električna oprema, izdelek za uporabo v eksplozijskem okolju in še bi lahko našteval. Na osnovi tega moramo poiskati ustrezne evropske direktive in potem še standarde.  Tu tudi vidimo, koliko imamo proste roke pri razvoju, preizkusih in izjavi o skladnosti. Standardi tudi točno navedejo katere pogoje mora izdelek izpolnjevati in kako izdelek preizkušati. Direktive nam tudi predpisujejo kaj mora vsebovati etiketa na izdelku.

Naj zgornji opis nikar preveč zaskrbi. Res je precej zahtev, ampak na koncu so življenjske. Najlažje, najceneje je, da se o ES – izjava o skladnosti razmišljamo že ob snovanju ideje o produktu. In potem skozi ves razvoj izdelka. Sam sem vodil razvoj električnih proizvodov za vgradnjo v električno omaro. Že sam razvoj je vseskozi potekal v skladu s standardi in predpisi. Na koncu pa sem le enostavno skupaj zložil merilna poročila, risbe in drugo dokumentacijo in tehnična mapa za ES – izjavo o skladnosti je bila izdelana. Hkrati pa sem bil brez skrbi glede produkta na trgu – vedel sem, da je varen.  

CE oznaka pove, da izdelek ima ES – izjava o skladnost. Oznaka CE sporoča, da je izdelek varen, zdrav za uporabnika, ni nevaren za okolje.  Oznaka CE torej lahko namesti na naš ali uvožen izdelek, ko imamo ES – izjava o skladnosti. ES – izjava o skladnosti, pa lahko izdelamo in podpišemo, ko imamo vso potrebno tehnično dokumentacijo izdelka zbrano v tehnični mapi.

spd v hiši razredi

Primer CE oznaka in tudi drugih potrebnih oznak na izdelku.

 

CE oznaka, izjavo o skladnosti – potrebuje – pokličite nas !

 

ES – izjava o skladnosti

ES – izjava o skladnosti je dokument, obrazec na listu A4, kjer je navedeno za kateri izdelek gre in v skladu s katerimi evropskimi predpisi, direktivami in standardi je izdelek izdelan.

Sliši se enostavno, vendar najprej je potrebno poznati veljavne evropske predpise in direktive. Kateri predpisi so za nas izdelek sploh potrebni. Kot primer za električne izdelke, za izmenično napetost nad 50V velja direktiva 2014/35. Glede na izdelek pa bo mogoče potrebno dodati še direktivo za elektromagnetne motnje. Ker je električni izdelek, ne smemo pozabiti na Rohs, torej če so nevarne kovine, ki jih direktiva navaja,  v dovoljenih količinah glede na težo izdelka. Ne smemo pa pozabiti niti na ekologijo in varstvo narave in okolja, oceno tveganja. Tudi za to so obvezni predpisi.

Ne smemo pa pozabiti na evropske tehnične standarde. Namen standardov je, da izdelki na trgu dosegajo neko minimalno varnost za kupca, izdelek in okolje. To pa se lahko preveri le s preverjani in različnimi meritvami, testi. Ker pa so na izdelki na trgu zelo različni, so za vsako skupino izdelkov drugi standardi. Same tehnične standarde ne sestavljajo kakšni bruseljski birokrati, marveč so strokovnjaki, običajno vodilni razvojni manegerji, iz večine evropskih podjetjih za posamezno področje, zbrani v posebnem komiteju. Komiteji se periodično sestajajo in glede na razvoj posamezne tehnične veje, nadgrajujejo standarde. Standardi tako nekem daljšem obdobju zamenja novejši. To se seveda ne dogaja na nekaj let, vendar potrebno je spremljati standarde. Enako pa velja tudi za ostale predpise.

Tehnična mapa

Ustrezne direktive in standarde smo torej našli. Je torej to dovolj za izjava o skladnosti. Ne, že ime izjava o skladnosti nam pove, da se naš izdelek mora skladati z navedenimi direktivami in standardi. To pa na koncu pomeni tudi izvedba vseh potrebnih testiranj. Pomeni, ali so tehnični podatki za izdelek skladni, so navodila in nalepka na izdelku skladni. In na koncu tudi ocena tveganja. Vse zgoraj našteto pa sestavlja tehnično mapo. Tehnična mapa, lahko je v pisni izvedbi, jaz sem dolga bil navajen za tehnično mapo – fascikel, ali pa v elektronski obliki.

Kratek povzetek

Že v idejni fazi razvoja moramo razmišljati o tehnični mapi, da bo izdelek imel oznaka CE, ES – izjava o skladnosti. Potem se skozi ves razvoj opiramo na zahteve direktiv in standardov, ki je tudi upoštevamo. Ko je izdelek končan,  le dokumentacijo zberemo in  izjava o skladnosti je tu. Izdelek pa ima CE oznaka. Takšna prakso sem imel sam v razvoju.

V primeru, da smo razvijali izdelek, brez da bi pogledali direktive in standarde, pa je lahko potem pot težja. Mogoče bo potrebno izdelek popolnoma spremeniti.

 

Boris Grmovšek, ing.

 

Deli prispevek