Izoliran strelovodni sistem

Izoliran strelovodni sistem

Izoliran strelovodni sistem pomeni, da je strelovod izoliran od prevodnih delov objekta. Tok strele ne more steči v notranjost objekta in na instalacije.

Danes vse bolj postaja modern izoliran strelovod. Izoliran strelovod sicer  ni nobena novost in je najboljša izvedba strelovoda. Vendar večina izoliranih strelovodov, ki sem si jih ogledal pri nas so žal le delno izolirani strelovodi in običajno sploh ne izpolnjujejo svojega poslanstva. Vseeno pa imajo zelo visoko, previsoko ceno. V naslednjih stavkih želim z nekaj preprostimi besedami opisati kaj je izoliran in kaj neizoliran strelovod. Za več informacij, načrtovanje ali izvedbo pa nas kontaktirajte.

Izoliran strelovod je strelovod, ki je za varnostno ločilno razdaljo ˝s˝ odmaknjen od vseh kovinskih, prevodnih delov objekta, ki ga želimo ščititi. V tem primeru strela ob udaru v strelovod nima možnosti, da bi prešla na kovinske dele ali instalacije v objektu. Ob udaru strele namreč majhen del toka strele potuje tudi po ostalih prevodnih masah, ki so priključene na sam strelovod. Še bolj nevarno pa je, če strelovod poteka zelo blizu prevodnih delov, ki pa niso direktno priključeni na strelovod. V tem primeru namreč strela preskoči na prevodne dele in ob tem nastane nevarno iskrenje, ki lahko poškoduje material, lahko pa tudi povzroči požar. Zato mora biti cel strelovod za neko razdaljo s odmaknjen od prevodnih, kovinskih delov. Ta razdalja odvisna od vrste strelovoda, vrste izolacijskega materiala. Ali gre za zrak ali beton, les, opeko. Odvisno je tudi od števila odvodov strelovoda in posamezne dolžine do ozemljila. To je opisano v standardu EN 62305-3, kjer je tudi ustrezna formula in tabele za posamezne koeficiente.

Kako pa to razdaljo dobimo? Vse je odvisno od same oblike, velikosti in namena objekta in seveda od arhitekta fasade.

1.Lahko so to lovilne palice ( kadelabri), ki so ustrezno odmaknjeni od objekta  in dovolj visoki, da je objekt v ščitenem kotu. Lovilne palice se uporabljajo predvsem za manjše objekte.

2. Klasičen strelovod na običajnih nosilcih in aluminijaste žice fi 8 mm. Strelovod povsod poteka za razdaljo ˝s˝ od kovinskih delov. V primeru strelovoda po antenskih drogovih, kovinskih ograjah, dimnikih pa se uporabijo  posebne izolirane palice ali izolirane opore, ki žico nosijo na ustrezni razdalji. Pri tem strelovodu je potrebno malce več znanja. Lahko pa izpade zelo lep in nevpadljiv strelovod za ugodno ceno.

3. Zadnja, daleč najdražja, pa je opcija s posebnim izolirnim vodnikom. V tem primeru ima strelovodni vodnik poseben izolacijski plašč. Zaradi visoke cene se običajno uporablja le za posamezne odvode, ostalo pa je klasičen strelovod pod točko 2.. Sam kabel je lahko na manjši razdalji od razdalje ˝s˝ od kovinskih materialov. Pogosto pa v praksi vidim, da so potem posamezni spoji tudi na zelo blizu kovinskih materialov. Torej  neki zelo drag kabel nima nič večjega učinka od navadnega neizoliranega strelovoda.

 

 

 

Deli prispevek