Zaščita LED svetil pred strelo

Zaščita LED svetil in  elektronskih informativnih tabel pred strelo

Zunanja svetila, reklamne in informativne table ob cestah in športnih igriščih so zaradi kovinskih nosilnih stebrov lovilci za strelo. Kovinski stebri sicer odvedejo strelo v zemljo, vendar LED svetila in elektronske table so zelo občutljive na vsako povišanje napetosti, ki nastane v kablih v bližini udara strele. Pogosti so tudi primeri uničenja svetil  zaradi strele v njeni bližini. O nevarnosti sem se sam prepričal v merilnem laboratoriju, kjer smo testirali občutljivost kvalitetnih Led svetil na prenapetosti, podobnih kot pri oddaljeni streli. Rezultati brez ustreznih zaščit so bili uničujoči za svetilke.

Zaščita zunanjih led svetil pred strelo

Kvalitetna LED zunanja svetila, pogosto vsebujejo različne senzorje na gibanje ali noč, imajo visoko ceno. Ko pa k ceni prištejemo še ceno montažo, katera je  na posameznih lokacijah povezana z najemom dvigala, se strošek hitro vzdigne in krepko preseže ceno zaščite pred  udarom strele.

V primeru reflektorja montiranega na zunanjo steno ali stebre objekta se reflektor priklopi preko ustrezne zaščite pred strelo, vgrajeno v vodotesno priključno dozo. Zaščita zdrži večino posrednih udarov strele. Na objektu mora biti vgrajena tudi zaščita pred udarom strele SPD 1 in  prenapetostna zaščita SPD 2.

Zaščita cestnih led svetil in semaforjev pred strelo

Kar nekaj večjih proizvajalcev cestnih LED svetil mi je priznalo, da strela uničuje posamezne LED svetilke na različnih lokacijah. Takšnih primerov je sicer majhen odstotek. Vendar na lokacijah, kot so zapori, nevarna področja in prehodi, železniški nivojski prehodi in  križišča je vsak del odstotka nenadzorovane teme preveč.

Celovito ščitimo svetilke pred strelo tako, da poleg priključnih sponk kandelabra montiramo zaščito pred strelo SPD 1. Neposredno na priključne kontakte svetilke se montira zaščita še prenapetostna zaščita za LED svetilka, LED 2. Ta zaščita je sposobna prestati precej večje tokove kakor klasična prenapetostna zaščita za vtičnice.

V primeru, ko ni možnega neposrednega udara strele v svetilko, se neposredno na priključne kontakte svetilke  montira  prenapetostna zaščita LED 2.  Prenapetosti namreč nastanejo tudi zaradi napak v električnem omrežju ali delovanja močnih naprav . Zaščita pred udarom strele SPD 1 mora biti vgrajena v razdelilni omari z varovalkami.

Zaščita elektronskih informativnih, komercialnih tabel pred strelo

Pri informativnih in podatkovnih tablah je poleg električnega napajanja 230V potrebno varovati tudi podatkovne mrežne kable. Zelo pogosti so primeri, ko uničujoče prenapetosti pridejo v napravo ravno po podatkovnem mrežnem kablu.

Celovito ščitimo elektronske table pred strelo podobno kakor LED svetilke.

Obvezno pa je potrebno ščititi tudi podatkovni kabel, v primeru če ta ni iz optičnih vlaken. Pri podatkovni zaščiti je potrebno predhodno poznati hitrost prenosa podatkov, tok in napetost . Najpogosteje je običajni mrežni kabel cat 5. ali cat 6 s konektorjem RJ45.