Lesen objekt

ZAŠČITA PRED STRELO LESENEGA OBJEKTA

Ob udaru strele se ustvari tudi zelo velika temperatura. Najvišja temperatura je ravno na mestu udara strele v objekt ali strelovod. Trenutno povišana temperatura tudi na vseh kovinskih delih, po katerih takrat potuje strela. Tudi na strelovodnih vodnikih  in električni instalaciji. Velikost temperature je tolikšna, da je ne gorljivih površinah v preteklosti že pogosto prišlo do požara.

ZUNANJA ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE – STRELOVOD LESENEGA OBJEKTA IN SLAMNATE STREHE

Pri lesenem objektu mora biti minimalna razdalja med strelovodnimi vodniki in lesom najmanj 10 cm. Pri slamnati strehi pa mora biti ta razdalja vsaj 15 cm. ( SIST EN 62305-3).

lesena hiša - strelovod

NOTRANJA ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE – PRENAPETOSTNA ZAŠČITA LESENEGA OBJEKTA

Že majhne prenapetosti, ki so posledica udara strele,  v električnih napravah povzročajo ognjene plamene in obloke, ki običajno hitro ugasnejo. Na lesu pa lahko povzročijo požar, ki se hitro razširi na celoten lesen objekt, zato so tu obvezne prenapetostne zaščite vseh treh razredov. Zaščito pred strelo je potrebno montirati tudi na telefonske, mrežne in signalne kable, ki prihajajo v ščiteni objekt.

lesen objekt - notranja zaščita