Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Objavljeno v reviji Kmečki glas, februar 2020

Pogosto po domovih in kmetijah srečam stare električne omare, katere so lahko pravi vir nesreč. Zelo slabo pa opravljajo svojo osnovno funkcijo, to je varovanje živih bitij, naprav in električne instalacije. Včasih je bila potrebna le luč in kakšna vtičnica, danes pa so  priklopljene moderne naprave z računalniki, LED svetila. Stare omarice za sodobne naprave niso več primerne.

spd v hiši razredi

Pri nas vam svetujemo in izdelamo kvalitetno električno omaro po vaših potrebah. Lahko pa jo tudi vgradimo in opravimo potrebne električne meritve.

V marsikaterem primeru predlagam menjavo kompletne elektro omare. Pogost odgovor je, vsaj kakšen element naj ostane, škoda je vse zamenjati. Ne, v starejši omari je danes zastarela, dotrajana oprema, ki ni tako zanesljiva kot nova. Včasih ni bilo modernih naprav in zato stari elementi niso primerna zaščita zanje. Včasih so FID– i izklapljali pri večjih tokovih, prenapetostne zaščite, ki je obvezna za varovanje elektronike, ni bilo.

spd v hiši razredi

Prenapetostna zaščita edina varuje pred tokom udara strele, prenapetosti nastalih v omrežju.


Najslabše v starih omarah  je očem skrito in se nahaja za montažno ploščo na katero so pritrjene varovalke s talilnim vložki. Ohišja varovalk so dotrajana, kontaktni vijaki na zadnji strani plošče v omari so ožgani, posamezne žice komaj še imajo kontakt ali so ožgane in brez izolacije. Vzroki so sabo privite kape varovalk, pogosto podložene s kovanci, premočne varovalke glede na preseke kablov ali slabo priviti vijaki ohišij varovalk. Žice v notranjosti omare so včasih zelo slabo spojene med seboj.


V hlevu, mlekarni, zunaj in v vseh ostalih prostorih s prisotnostjo vlage ali praha morajo biti električne instalacije in naprave zaščitene pred vlago oziroma vodo in prahom. To pomeni, da mora na vseh električnih ohišjih in tudi na električni razdelilni omari, biti oznaka IP 65 ali IP 66 ali IP 67. Številki namreč predpisujeta stopnjo zaščite pred vodo in prahom. Tudi kasneje, ko je električna instalacija in omara že v uporabi je zelo pomembno, da je ta res zaščitena pred prahom in umazanijo. Pogosto namreč opazim, kvalitetne in temu primerne cenovno drage električne razdelilne omare, s priprtimi vrati, prevelikimi uvodnicami za kable ali so izrezane dodatne odprtine za kable in v električni omari je polno prahu, mrčesa, vode ali celo miši. Zelo nevarne so tudi rezervne cevi v ometu, ki so napeljane etažo višje pod ostrešje. V hladnih dneh se v njih pojavi kondenz, ki lahko povzroči požar v električni omari.
Ustreznost stare obstoječe električne omare lahko hitro ugotovimo po tesnilu okoli roba vrat omare. Če so kovinska vrata narejena samo kot kovinska plošča brez profilov in tesnila okoli roba in so za uvode kablov izrezane le luknje v kovino, omara zagotovo ni v redu. Ravno tako so neustrezne omare, ki imajo okvirje, vrata in celo montažno ploščo izdelane iz lesa. V primeru, da omara ima ustrezno zaščito pred vlago in prahom, a neustrezne elemente, predlagam le menjavo varovalnih elementov in dodajanje ustreznih zaščitnih elementov.
Zelo pogosto so pod nadstreškom hleva v zid vgrajene velike kovinske omare, velike skoraj 1 m2. Vrata so sicer navadna kovinska plošča in v notranjosti so na veliki montažni plošči, običajno izdelane iz rjavega pertinaksa ali kovine, vgrajene varovalke s talilnimi vložki, stikala in vtičnice. Tudi v takšnih primerih je najugodnejša rešitev odstranitev vseh obstoječih varovalk in na montažno ploščo pritrditi novo električno nadometno razdelilno plastično omaro z ustrezno zaščito pred prahom in vlago. Tu pri izbiri omare pazimo, da je dovolj nizka, da lahko obstoječa kovinska vrata še vedno zapremo. V večini ostalih primerov, pa je potrebna nova električna razdelilna omara z ustrezno zaščito. Tako v hlevih, garažah, delavnicah in zunaj predlagam kovinsko električno omaro. Takšne omare se sicer dražja od plastične, vendar imajo poleg večje trdnosti, predvsem pri trku s traktorjem, živino ali orodjem, tudi veliko drugih prednosti. Kot prvo imamo na zunaj, na samem ohišju omare glavno stikalo, kar pomeni, da lahko v kritični situaciji hitro izklopimo elektriko. V sami električni omari so poleg varovalk, FID stikala in prenapetostne zaščite lahko vgrajene tudi zaščite motorjev, bimetali, kontaktorji, releji za prisotnost vseh faz. Za takšne elemente v običajni plastični omari ni prostora. Danes ima večina sodobnih kmetij tudi agregat za električno napajanje v primeru izpada električne napetosti. V primeru agregata je potrebno štiripolno stikalo, ki preklaplja vse tri fazne in nevtralni vodnih med omrežjem in agregatom. V nasprotnem primeru sicer najmanj kar se lahko zgodi, da z agregatom napajamo tudi električno omrežje. Izklopiti pa je potrebno tudi nevtralni vodnik, kajti med ˝nulo˝ električnega omrežja in ˝nulo˝ lahko prihaja do velikih napetostnih razlik, kar je lahko nevarno tako za naprave kot živa bitja. Za vse električne instalacije v vlažnih prostorih tudi velja, da je potrebno vgraditi zaščitno RCCB stikalo.
Sanacija električne omare se na prvi pogled zdi nepotreben strošek. Vendar kakor vsaj stroj, avto, se tudi tu elementi trošijo, tehnologija je v zadnjih desetletjih zelo veliko naredila na področju varnosti.

Boris Grmovšek, el. ing

Deli prispevek