Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Nevarne in dotrajane elektro omare na kmetiji.

Objavljeno v reviji Kmečki glas, februar 2020

Pogosto po domovih in kmetijah srečam stare električne omare, katere so lahko pravi vir nesreč. Ali požara ali dotika električnega toka. Zelo slabo pa opravljajo svojo osnovno funkcijo, to je varovanje živih bitij, naprav in električne instalacije. Takšno stanje električnih omar je delno razumljivo na starejših objektih. Včasih, 30 in več let nazaj, je bila izbira elektromateriala zelo skopa in material je bil drag. V hlevih in drugih gospodarskih poslopjih je bila potrebna le luč in kakšna vtičnica, elektro mojster pa je bil skoraj vsakdo. V te obstoječe električne omare pa se z leti dodajajo novi kabli, varovalke.

 

Namen tega sestavka je opisati varno električno omaro na sodobni kmetiji, kjer je danes veliko električnih naprav, živine, hkrati pa je okolje vlažno in prašno. Okolje, kjer lahko hitro pride do požara in drugih nesreč. Povsod tudi ni potrebno obstoječih električnih omar menjati, marsikje so zgledno urejene in narejene. Tudi nekoč so bili mojstri, ki so kljub pomanjkanju materiala, sestavili še danes vzorne električne omare.

Potrebuje nasvet, izdelano elektro omaro ali menjavo omare? Pokličite nas!!

Tako v stanovanjih, kakor v gospodarskih objektih, pogosto srečamo porcelanaste kape varovalk brez zaščitnega stekla, včasih manjka porcelanast obroč okoli navoja kape. Najslabše pa je očem skrito in se nahaja za montažno ploščo na katero so pritrjene varovalke s talilnim vložki. Ohišja varovalk so dotrajana, kontaktni vijaki na zadnji strani plošče v omari so ožgani, posamezne žice komaj še imajo kontakt ali so ožgane in brez izolacije. Vzroki so sabo privite kape varovalk, pogosto podložene s kovanci, premočne varovalke glede na preseke kablov ali slabo priviti vijaki ohišij varovalk. Žice v notranjosti omare so včasih zelo slabo spojene med seboj. Stare električne omare pogosto nimajo glavnega stikala in zaščitnega FID ( RCCB) stikala. Pri električnih razdelilnih omarah s starimi talilnimi varovalkami svetujem menjavo varovalk z novimi avtomatskimi varovalkami. V starejših stanovanjih je pogosto najenostavneje in najceneje na obstoječi plošči električne omare odstraniti stare varovalke in na njihovo mesto montirati novo plastično razdelilno omaro. V primeru, da je v isti električni omari tudi števec električne energije, se števec pusti pri miru. Prestavitev števca na drugo lokacijo, lahko izvrši le Elektro in je precej velik strošek. Nova omara se enostavno vgradi poleg števca in vsebuje avtomatske varovalke, glavno stikalo in zaščitne elemente, kot je FID stikalo. Prenapetostna zaščita, ki varuje pred udarom strele v električno instalacijo in naprave, je običajno pozabljena s strani elektromonterjev, a je zelo pomembna in naj bo sestavni del električne omare. Kakšna mora biti prenapetostna zaščita in kam jo montirati, da bo ščitila električne naprave in ljudi, najdete na spletni strani https://www.elektroris.si/prenapetostna-zascita/.
V hlevu, mlekarni, zunaj in v vseh ostalih prostorih s prisotnostjo vlage ali praha morajo biti električne instalacije in naprave zaščitene pred vlago oziroma vodo in prahom. To pomeni, da mora na vseh električnih ohišjih in tudi na električni razdelilni omari, biti oznaka IP 65 ali IP 66 ali IP 67. Številki namreč predpisujeta stopnjo zaščite pred vodo in prahom. Tudi kasneje, ko je električna instalacija in omara že v uporabi je zelo pomembno, da je ta res zaščitena pred prahom in umazanijo. Pogosto namreč opazim, kvalitetne in temu primerne cenovno drage električne razdelilne omare, s priprtimi vrati, prevelikimi uvodnicami za kable ali so izrezane dodatne odprtine za kable in v električni omari je polno prahu, mrčesa, vode ali celo miši. Zelo nevarne so tudi rezervne cevi v ometu, ki so napeljane etažo višje pod ostrešje. V hladnih dneh se v njih pojavi kondenz, ki lahko povzroči požar v električni omari.
Ustreznost stare obstoječe električne omare lahko hitro ugotovimo po tesnilu okoli roba vrat omare. Če so kovinska vrata narejena samo kot kovinska plošča brez profilov in tesnila okoli roba in so za uvode kablov izrezane le luknje v kovino, omara zagotovo ni v redu. Ravno tako so neustrezne omare, ki imajo okvirje, vrata in celo montažno ploščo izdelane iz lesa. V primeru, da omara ima ustrezno zaščito pred vlago in prahom, a neustrezne elemente, predlagam le menjavo varovalnih elementov in dodajanje ustreznih zaščitnih elementov.
Zelo pogosto so pod nadstreškom hleva v zid vgrajene velike kovinske omare, velike skoraj 1 m2. Vrata so sicer navadna kovinska plošča in v notranjosti so na veliki montažni plošči, običajno izdelane iz rjavega pertinaksa ali kovine, vgrajene varovalke s talilnimi vložki, stikala in vtičnice. Tudi v takšnih primerih je najugodnejša rešitev odstranitev vseh obstoječih varovalk in na montažno ploščo pritrditi novo električno nadometno razdelilno plastično omaro z ustrezno zaščito pred prahom in vlago. Tu pri izbiri omare pazimo, da je dovolj nizka, da lahko obstoječa kovinska vrata še vedno zapremo. V večini ostalih primerov, pa je potrebna nova električna razdelilna omara z ustrezno zaščito. Tako v hlevih, garažah, delavnicah in zunaj predlagam kovinsko električno omaro. Takšne omare se sicer dražja od plastične, vendar imajo poleg večje trdnosti, predvsem pri trku s traktorjem, živino ali orodjem, tudi veliko drugih prednosti. Kot prvo imamo na zunaj, na samem ohišju omare glavno stikalo, kar pomeni, da lahko v kritični situaciji hitro izklopimo elektriko. V sami električni omari so poleg varovalk, FID stikala in prenapetostne zaščite lahko vgrajene tudi zaščite motorjev, bimetali, kontaktorji, releji za prisotnost vseh faz. Za takšne elemente v običajni plastični omari ni prostora. Danes ima večina sodobnih kmetij tudi agregat za električno napajanje v primeru izpada električne napetosti. V primeru agregata je potrebno štiripolno stikalo, ki preklaplja vse tri fazne in nevtralni vodnih med omrežjem in agregatom. V nasprotnem primeru sicer najmanj kar se lahko zgodi, da z agregatom napajamo tudi električno omrežje. Izklopiti pa je potrebno tudi nevtralni vodnik, kajti med ˝nulo˝ električnega omrežja in ˝nulo˝ lahko prihaja do velikih napetostnih razlik, kar je lahko nevarno tako za naprave kot živa bitja. Za vse električne instalacije v vlažnih prostorih tudi velja, da je potrebno vgraditi zaščitno RCCB stikalo.
Sanacija električne omare se na prvi pogled zdi nepotreben strošek. Vendar kakor vsaj stroj, avto, se tudi tu elementi trošijo, tehnologija je v zadnjih desetletjih zelo veliko naredila na področju varnosti.

Boris Grmovšek, el. ing

Deli prispevek