Ozemljitev

Ozemljitev

Ozemljitev je pogoj za vsako električno instalacijo in strelovod.

Ozemljitev je osnova za:

Splošno o ozemljitvi

Sprva je prevladovala le obratovalna ozemljitve, vendar veliko smrtnih nesreč sredi prejšnjega stoletja, je predpisalo tudi zaščitno ozemljitev. Zaščitna ozemljitve, brez katere naprave lahko delujejo, vendar so v primeru napake, lahko smrtno nevarne ob dotiku. Še dodatno potrebo po pravilni ozemljitvi pa prispevajo računalniki in elektronske naprave. Te se namreč občutljive na razliko v napetosti med kovinskimi deli, kar pa pogosto lahko rešimo s pravilno izvedeno ozemljitvijo – izzenačitev potenciala. Pravilno ozemljitev je zelo pomembna tudi za varni odvod strelo. In še bi našli. Ozemljitev je potrebno tudi preverjati, kar lahko opravimo le z ustreznimi meritvami in pregledi.

O nas
Smo manjše podjetje, z glavnima področjema:  zaščita pred strelo in električne omarice.  Svetujemo, izvajamo meritve, sanacije, spletna prodaja. To so področja, ki so mi  že 30 let v izziv. V tem obdobju sem tako izvajal električne instalacije, zaščito pred strelo, razvijal prenapetostne zaščite, svetoval doma in v tujini in še… Danes tako izvajamo meritve strelovoda in el. instalacije, sanacije el. omaric in strelovoda in tudi nove projekte, tako v industriji, kako na enostavnih stanovanjskih objektih.

El. instalacije v praksi

Ob pregledu električnih instalacij, pa  je ravno ozemljitev pogosto nepravilno izvedena ali je večina vtičnic brez nje. Električna napeljava je tako smrtno nevarna ob napaki na električnih napravah.

spd v hiši razredi

Meritve

Vtičnice in naprave brez ozemljitve

Električne naprave tudi brez ozemljitve delujejo brezhibno. Uporabnik ne more vedeti glede kvalitete ozemljitve, zato je potrebno opraviti ustrezne meritve, za kar je potrebno ustrezen certifikat in ustrezen instrument. Vse to imamo v našem podjetju. V primeru meritev električne instalacije ali strelovoda, nas kontaktirajte.

Pogosto je razlog površno delo elektromonterjev.

Ozemljitev tudi varuje naprave pred uničenjem in pogosto se naložba v kvalitetno ozemljitev ( skupaj z zaščitnimi napravami) povrne z obrestmi vred.

Ozemljitev pa mora biti tudi pravilno izvedena , sicer je ob udaru strele ali okvarah v omrežju smrtno nevarna.

Ozemljitev pomeni, da med prevodnimi deli, ki ne smejo biti pod elektriko in zemljo ( prevodna naravna tla ) ni nobene napetosti ( potencialne razlike).

Na skupno ozemljitev morajo povezani:

in  vse ostale kovinske instalacije, ohišja.

Včasih pa kovinskih delov ne smemo direktno povezati, kar pa lahko povzroči statično elektriko ali druge nevšečnosti. V teh primerih moramo uporabiti posebno plinsko zaščito. Ta se izdeluje v več izvedbah, tudi za požarna področja ( Ex). Za več informacij ali nakup nas kontaktirajte.

Primeri ozemljitev na :

  1. Ozemljitev na kmetiji.

Zelo pomembna, tako včasih, ko so bile kovinske naveze, je varovala življenje živine, kot danes, ko so pri prosti reji računalniki za krmo, mleko, pa tudi ščiti računalnik. Več na povezavi.

  1. Ozemljitev v industriji.

Že zaradi rednih pregledov so tu ozemljeni vsi elementi. Vendar kljub temu so lahko posamezne ozemljitve škodljivo in uničujoče izvedene za računalniško podprte stroje. Več na povezavi.

  1. Ozemljitve v kuhinjah, živilskih obratih in delavnicah

Vsi kovinski deli morajo povezani na skupno zbiralko z ustreznimi preseki žic. Pa so res?

  1. Ozemljitve v stanovanjski hiši

Izkušnje pritrjujejo, da je v stanovanjih, starejši od 30 let ozemljitev zelo slabo izvedena.

Pred 40 in več leti je za električne instalacije hiš in drugih objektov veljal sistem ničenje. To je pomenilo, da je nevtralni vodnik hkrati bil tudi ozemljitveni vodnik. Posamezniki porabniki, vtičnice so tako imele le dvožilni kabel, fazni in nevtralni vodnik. Kljub 40 letom razlike, je ničenje še vedno prisotno v vseh obstoječih instalacijah v objektih iz tistega obdobja. V objektih, narejenim pred 1988 in še po tem obdobju ni posegalo v električno napeljavo, je tako izvedena instalacija še vedno dovoljena. Zamenjati je potrebno staro KZS stikalo ( črna škatla, s tremi gumbi), ker je smrtno nevarno in izvesti električne meritve. Pa tudi v mlajših objektih. Pri ničenju sicer varovalke ravno tako uspešno izklapljajo, medtem ko različna zaščitna stikala, kot so FID, … ne delujejo. Tudi prenapetostna zaščita ne more učinkovito delovati.

Danes sta v veljavi predvsem sistema ozemljitve TT in TN. Sistem se postavi že v transformatorski postaji in na sam sistem ozemljitve porabniki ne moremo vplivati. Glavna razlika med njima je, da sta pri TT sistemu ozemljitev in nevtralni vodnik ločena že v samem transformatorju in se ne smeta več združevati. Končni objekti dobijo ozemljitev preko ozemljila položenega v zemljo. Pri TT sistemu je obvezen RCCB oziroma po starem FID stikalo. Pri TN sistemu sta ozemljitev in nevtralni vodnik združena vse do objekta oziroma do minimalnega preseka kabla 35mm2. Pri stanovanjskih hišah je mesto razdruženja priključna omara s števcem električne energije. Pri vseh novejših objektih je skupna točka tudi dodatno ozemljena preko ozemljitve v zemlji. Do mesta kjer sta vodnika skupaj,  govorimo o TN-C sistemu, od točke razdružitve pa govorimo o TN-S sistemu. V našem podjetju pogosto saniramo stare razdelilne omare v stanovanjih in industriji in ozemljitvi damo velik poudarek, saj želimo izročiti varen izdelek.

Na glavno ozemljitev morajo biti priključeni vsi kovinski deli, ozemljitveni vodnik, prenapetostna zaščita in strelovod. S skupno ozemljitvijo se izognemo napetostni razliki med posameznimi ozemljitvami. Če je namreč neki kovinski del priključen na ozemljitev  v večji oddaljenosti ali so v bližini ozemljitve v zemlji majhni tokovi, lahko med posameznimi ozemljitvami pride do napetostne oziroma potencialne razlike. Ta običajno ni nevarna za življenja, lahko pa uniči elektronske naprave ali iskrica povzroči požar ali eksplozijo.

Zelo pozorni moramo biti pri priklopu strelovoda na ozemljitev. Napačno priključen strelovod namreč lahko pripelje strelo v električno instalacijo v objekt. To pomeni, da nikoli ne smemo ozemljitev iz objekta ali kateregakoli kabla priključiti na vidne vode strelovoda. Ozemljitev strelovoda se priključi le v zemlji na glavno ozemljitveno zbiralko, kamor je priključena tudi prenapetostna zaščita razreda 1.

Pri ozemljitvi strelovoda se po standardu lahko uporabljata načina razporeditve ozemljitve in sicer tip A in tip B. Pri tipu A morajo biti vsi odvodi povezani med seboj, a ni potrebno da tvorijo sklenjene zanke okoli stavbe, morajo pa biti izpolnjeni pogoji glede dolžine ozemljitve. Pri tipu B pa  je sklenjen obroč okoli stavbe. Ozemljitev mora biti položena med 0,5m in 1 m globoko v zemlji. Je pa na področju strelovoda še nekaj posebnosti glede dobre in varne ozemljitve po standardu, vendar se v praksi pogosto izpusti.

Prenapetostna zaščita. Ozemljitev je pogoj, da prenapetostna zaščita odvede tok strele oziroma preveliko napetost v zemljo. Glavni element prenapetostnih naprav je element ( varistor, iskrišče ali plinski odvodnik), ki je vgrajen med fazo in  ozemljitvijo. Element je ob nazivni napetosti (230V) neprevoden,  primeru prenapetosti pa postane prevoden in previsoko napetost spusti v zemljo. V primeru, da je slaba ozemljitev ali je ni, pa prenapetost nekontrolirano teče nekje po hiši ali živih bitjih. Minimalni preseki ozemljitvena vodnika je 16mm2, kjer je možnost direktnega udara strele ( prenapetostna zaščita razred 1 (B)) in vsaj 6 mm2 za vodnike, kjer ni možnega direktnega udara strele ( prenapetostna zaščita razred 2 (C) in prenapetostna zaščita razreda 3 (D)). O pomenu ozemljitve za prenapetostno zaščito sem najbolj spoznal, ko sem razvijal in testiral nove prenapetostne zaščite.

V našem podjetju veliko saniramo električne razdelilne omare, strelovode in ozemljilne sisteme v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, v stanovanjih, poslovnih in kmetijskih objektih. Izvajajmo tudi prenapetostne zaščite objektov.

 

 

 

Deli prispevek