Pametna instalacija

Pametna instalacija

Pametna instalacija je občutljiva na prenapetosti. Lahko jo uniči ali povzroči motnje v delovanju. Prenapetostna zaščita je potrebna, vendar kje in kakšna?

Osnovna prenapetostna zaščita na energetskih kablih je običajno že vgrajena v objektu, kjer je pametna instalacija. Ta prenapetostna zaščita služi v primeru napak ali udar strele v elektroenergetskem omrežju in sami električni instalaciji.


Pametna instalacija vsebuje različne senzorje in naprave, ki so montirani zunaj objekta ali kabli vodijo v drug, ločen objekt. Senzorji in kabli se nahajajo tam, kjer so neposredni ali posredni vplivi udara strele. To je prenapetost. Prenapetost lahko najprej uniči posamezne senzorje, potem pa preko kablov potuje v samo notranjost objekta. Pametna instalacija je v tem primeru poškodovana. Takšnih skrajnih primerov je k sreči malo. So pa na posameznih področjih  pogosto uničeni različni senzorji ali napačno delovanje.

Ustrezna prenapetostna zaščita lahko ustrezno zaščiti vse elemente, ki jih vsebuje pametna instalacija. Prenapetostna zaščita mora izbrana glede na napetost ,tok in frekvenco prenosa podatkov. Hkrati mora prenesti tudi dovolj velike prenapetosti udara strele. Pametna instalacija  običajno deluje na napetosti 24V DC.

Prenapetostna zaščita, ki ustreza vsem potrebnim zahtevam se danes dobi na trgu. V našem podjetju prodajamo in montiramo kvalitetne prenapetostne zaščite nemških in tudi slovenskega proizvajalca. Vse so že dolgo na trgu in se prodajo po vsem svetu.

Deli prispevek