Polnilna postaja za električna vozila , zaščita pred strelo

Polnilna postaja za električna vozila , zaščita pred strelo

Polnilna postaja za električna vozila je električna vez med električnim omrežjem in vozilom.

Polnilna postaja za električna vozila je zelo občutljiva na posledice udara strele in prenapetosti.

Za nasvete in izvedbo zaščite pred strelo pišite na boris@elektroris.si

Zakaj polnilna postaja za električna vozila potrebuje prenapetostno zaščito?

Vozilo in polnilno postajo ogrožajo:

  1. Prenapetosti, ki se pojavljajo v elektriki. So precej pogoste in so posledica stikalnih manipulacij, kratkih stikov, napak v instalaciji
  2. Prenapetostni, kot posledica indirektnega udara strele v okolici, tudi daljni, polnilne enote
  3. Direktni udar strele. Na srečo redki dogodki, a uničujoči.

V primeru pojava prenapetosti, ki so lahko posledica udara strele ali okvar v električnem omrežju, se lahko trajno poškoduje elektronika, ki jo vsebuje polnilna postaja za električna vozila. Če pa se v času pojava prenapetosti neko vozilo napaja se resno poškodujejo tako osebe v vozilu kot samo vozilo. Le to lahko tudi zagori, v nobenem primeru pa ni več varno za vožnjo.

Kje je potrebna prenapetostna zaščita

Prenapetostna zaščita je zelo potrebna na vseh kablih, ki jih potrebuje polnilna postaja za električna vozila. To so energetski kabli in podatkovni kabli, ki bazo oskrbujejo o podatkih. Pri določanju zaščite za energetske kable je pomembna lokacija poti energetskega kabla. Glede na lokacijo polnilne postaje za električna vozila sta dve osnovni varianti načrtovanja prenapetostne zaščite.

Zunanja polnilna postaja za električna vozila

Samostojne polnilne enote, ki so izpostavljene direktnemu udaru strele, torej zaščitna cona LPZ 0A, kjer se pojavljajo tokovi strele v celoti in pa nedušeno magnetno polje. Tu je najprej potrebno izvesti zunanjo prenapetostna zaščita s kvalitetnim ozemljilnim sistemom. V samo polnilno postajo za električna vozila se montira prenapetostna zaščita razreda 2 na napajalni del, na podatkovni del postaje pa se obvezno montira ustrezna podatkovna prenapetostna zaščita. Vrsto podatkovne prenapetostne zaščite določimo na same parametre polnilne postaje.

Polnilna postaja doma

Polnilna postaja za električna vozila je  lahko tudi v sklopu večjih postaj pod ozemljenim nadstreškom ali v domači garaži. V teh primerih se prenapetostna zaščita razreda 1 vgradi v energetski  priključni omari za celoten objekt. V same polnilne enote se na vsak energetski kabel ob vstopu v enoto vgradi prenapetostna zaščita razreda 2. Tudi tu je nepogrešljiva podatkovna prenapetostna zaščita.

V obeh primerih morajo imeti vse energetske prenapetostne zaščitne naprave  vgrajeno daljinsko signalizacijo javljanja odklopa zaščitne naprave. Ta preko podatkovnega kabla v bazo javlja stanje zaščite.

Podatkovni, informacijski kabli

V praksi se zelo pogosto pozablja zaščiti podatkovne kable. Ti kabli so običajno priklopljeni direktno v samo osrčje merilne naprave, na elektronske elemente. Elektronske elemente lahko uniči že nizka prenapetost, ki nastane ob vzporednem vodenju neozemljenega podatkovnega kabla in energetskega napajalnega kabla. Ker pa je polnilno mesto v drugi zaščitno coni, kot pa nadzorni sistem, so te linije še posebej izpostavljene prenapetostim. Podatkovno zaščito izberemo na sam protokol. Danes so pogosto polnilne enote priključene kar direktno na LAN omrežje.


Investicija  prenapetostne zaščite je zanemarljiva s škodo, ki jo lahko povzroči prenapetost. In nikar ne varčujmo pri prenapetostni zaščiti. Danes so na trgu poceni prenapetostne zaščite s 30 let in več staro tehnologijo. Takšen element ne more zadovoljivo varovati sodobne opreme in vozila. Več o sodobnih prenapetostnih zaščitah najdete na naslednjem blogu:  Sodobna in zanesljiva prenapetostna zaščita

Okolju prijazna električna vozila si pridobivajo svoj prostor na cesti. Tudi polnilne postaje so videti prijazne in varne, a naredimo jih še bolj varne. V našem podjetju vam lahko izvedemo celostno prenapetostno zaščito polnilne postaje in tudi doma. Lahko pa je prodamo ustrezne prenapetostne zaščite.

 

Boris Grmovšek, el. ing.

Deli prispevek