Strelovodi – lovilna palica, kje in zakaj

Strelovodi – lovilna palica, kje in zakaj

Zadnjih 10 let praktično skoraj ni strelovoda brez lovilne palice. Je to spet neki predpis ali modna muha? Ne, pravilno izračunana in montirana lovilna palica  veliko pripomore k varnosti ob udaru strele. Lovilna palica, ki je dovolj visoko nad anteno, oziroma ščitenim prevodnim delom hiše, prestreže udar strele.

spd v hiši razredi

Lovilna palica ščiti dimnik

Vendar če je palica s kovino pritrjena na samo anteno, del toka strele steče tudi po anteni v hišo in uniči električno instalacijo. Tudi če je strelovod ali lovilna palica zelo blizu antene ali drugega prevodnega dela hiše, lahko tok strele preskoči na anteno in spet uničuje v notranjosti hiše. Strelovod z lovilnimi palicami prvi standardi priporočajo že od leta 1994,  od leta 2009 pa jih prepisuje  Pravilnik o zaščiti pred strelo od. Manjše objekte, ko je recimo čebelnjak ali lesena brunarica, lahko tudi enostavno zaščitimo le z visokimi lovilnimi palicami, ki so postavljene na neki, izračunani, oddaljenosti od samega objekta. S tem je sam lesen objekt tudi zaščiten pred možnostjo požara ob udaru strele.

Strelovod z lovilno palico pa seveda ne pomeni, da enostavno neko palico le pritrdimo na streho. To vsekakor moramo prepustiti načrtovalcu strelovoda. Zelo pomembna je namreč višina lovilne palice, tip palice, oddaljenost od ščitenega ali lesenega objekta in seveda ozemljitev ter sam ostali strelovod.

Glede na višino lovilne palice je v standardu SISI IEC 62305-3, točno določeno kolikšen je ščiteni kot. Ta je seveda odvisen tudi samega zaščitnega nivoja, ki je določen za posamezni strelovod.  Zaščitni nivo določi projektant in je običajno 4.  Sami koti se  pričnejo pri okoli 80°in se z višino palice manjšajo. Omejitev je tudi v dolžino in tako lovilna palica višine 1 m ščiti le do dolžine 5 m. Prav tako je omejena tudi višina. V spodnji tabeli je nekaj primerov. Za več informacij pa v Tehničnih smernicah TSG-N-003, Zaščita pred delovanjem strele.

spd v hiši razredi

Koti lovilnih palic

 

Tudi varnostna  razdalja s od same antene ali ventilatorja do lovilne palice je zelo različna in je od nekaj 20 cm pa vse do  2 m metra.  Varnostna razdalja s  se enostavno izračuna po enostavni enačbi. Pri tem moramo poznati vrsto materiala, zaščitno nivo, število odvodov in seveda dolžino posameznega odvoda za strelovod.

Zelo pomemben je tudi material lovilne palice in ustrezna debelina.

spd v hiši razredi

Lovilna palica višine 5 m

Pri lovilni palici tudi ne smemo zanemariti sile vetra in druge vplive. Lovilne palice so običajno del lovilne mreže strelovoda na strehi. Na ravni strehi najpogosteje uporabimo lovilne palice na samostojnem betonskem podstavku. Za primere, ko betonskega podstavka ne moremo uporabiti, imamo lahko posebne izolirane distančnike, ki lovilno palico držijo, hkrati pa so na ščiteno napravo ( ventilator) pritrjeni.  Lahko pa uporabimo tudi posebne delno izolirane lovilne palice.

Toliko nekaj osnov o lovilnih palicah. Strelovod z lovilnimi palicami naredi strelovod bolj varen pred udarom strele, seveda če so te pravilno nameščene. V nasprotnem primeru pa si lahko naredimo še večjo škodo. Za več informacij, nasvetov, nakupa lovilnih palic ali tudi montaže nas kontaktirajte.

Deli prispevek