Strelovodne in prenapetostne zaščite v starih proizvodnjah

Strelovodne in prenapetostne zaščite v starih proizvodnjah

Pri pregledih, meritvah in samih sanacijah strelovoda pogosto opazim napake, ki lahko poškodujejo sodobne stroje. Strelovod je pogosto tudi star 30 in več let. Takrat je bil izveden pravilno, a za sodobne naprave pogosto ni ustrezna izvedba.

Strelovod lahko ustrezno saniramo z minimalnimi stroški. Nekaj več o tem spodaj.

Za informacije, meritve ali sanacijo strelovoda nas pokličite na 031 354 440 ali pišite na info@elektroris.si

Odvodi strelovoda sredi proizvodnje.

Veliko imamo kvalitetno grajenih proizvodnih hal starejšega datuma. Proizvodnja v samih halah se je  predvsem v zadnjih 30 ali celo 60 letih precej spremenila. Stare elektromotorje z relejnim krmiljenjem iz prejšnjega stoletja, so danes zamenjale sodobne računalniško krmiljene naprave in stroji. Kako pa so  stare proizvodnje hale varne za sodobne stroje in naprave pred prenapetostjo? Ob pravilni postaviti naprav so lahko varne. Vendar pogosto pa je sama postavitev naprav takšna, da lahko ob udaru strele nastane velika škoda.  Opisal bom pogoste napake in optimalne rešitve, vse tudi v skladu s standardi.

Pogosto je v večji betonski stavbi  projektiran in izveden strelovod po stebrih v notranjosti objekta, praktično sredi proizvodnje. Ti odvodi so vidni ali skriti sredi stebra in so na stebru le merilne doze. V primeru, da vsaj na oddaljenosti 1 m od strelovoda, ki je včasih bil pocinkani valjanec, ni nobenih električnih instalacij ali celo električne naprave, je vse v redu. V nasprotnem primeru ob udaru strele v strelovod lahko pride do preskoka strele in do elektromagnetnega vpliva. Kovinski deli v bližini, to so običajno ograje, regali in celo stroji, se praviloma povezani s strelovodom in s tem je izvedena izenačitev potenciala in prepreči se možnost obloka ob udaru strele. To je tudi po standardu pravilno, s tem da nas  standard SIST EN 62305-3:2011 opozarja, da v primeru če je izenačitev potenciala spojena direktno na strelovod, lahko znaten tok strele steče v takem sistemu izenačitve. Stari elektromotorji in kontaktorji so običajno neobčutljivi na te povišane tokove in prenapetosti, ki trajajo le stotinke sekunde. Polprevodnike, ki so danes sestavni del vsakega računalnika in druge elektronike, pa te prenapetosti poškodujejo ali celo uničijo. Podobno velja tudi za vse električne instalacije in naprave, senzorje v bližini strelovoda. Ob udaru strele se okoli strelovoda ustvari elektromagnetno polje, ki povzroči na vseh vzporednih kablih in v napravah v bližini prenapetosti. Ponovno dovolj velike, da lahko poškodujejo elektronske elemente.  Vendar v praksi pogosto opažam elektronske naprave, senzorje ali zaščitne ograje na katerih so tipala v neposredni bližini strelovoda. Verjetnost udara strele v naš objekt je sicer  majhna, vendar v primeru udara so lahko neposredne in posredne škode ogromne, zato predlagam vsaj razmisliti o ustrezni rešitvi.

Rešitev je več. Kot prva in tudi  najugodnejša je sanacija strelovoda na strehi. V tem primeru enostavno opustimo vse strelovodne odvode v notranjosti objekta in koristimo le strelovodne odvode po fasadi. Odvodi seveda morajo biti na ustrezni medsebojni razdalji, ki je v projektu predpisana, oziroma največji razdalji 20 m, če to poseben objekt. Ker so pogosto to starejši objekti s staro streho, se sanacija strelovoda lahko opravi hkrati s sanacijo strehe. Strelovod v samem objektu odstranimo, pri tem pa moramo paziti na obstoječo izenačitev potenciala. Paziti je tudi potrebno, da se na strehi naredi strelovod po standardu SIST EN 62305-3:2011.

Druga, običajno sicer dražja rešitev, je prenapetostna zaščita. V tem primeru se na vse kable, kjer je možnost povišanega toka udara strele in ti kabli napajajo naprave, montira prenapetostna zaščita razreda 1. Prenapetostna zaščita se montira tudi na signalne kable. Izbor in samo lokacijo prenapetostne zaščite mora pripraviti strokovnjak za prenapetostno zaščito. V primeru, da imamo le en ali dva kabla v bližini strelovodnega vodnika, pa je prenapetostna zaščita najugodnejša in najenostavnejša rešitev.

Kot tretja in najdražja rešitev, je zamenjava strelovoda v objektu in sicer pocinkani valjanec za poseben strelovodni kabel ( HVI kabel). Vendar tudi ta kabel ne zadrži vsega elektromagnetnega vpliva, zato je tudi tu priporočljiva prenapetostna zaščita razreda 2.

Sam v takšnem primeru predlagam odstranitev vsega strelovoda iz notranjosti objekta, kajti zadnje kar si želimo je tok strele pripeljati v notranjost objekta. Pri vseh napravah večjih vrednosti pa še vedno predlagam montažo prenapetostne zaščite razreda 2. Prenapetostna zaščita naj bo tudi na UTP in signalnih kablih, ki so instalirani vzporedno z napajalnimi energetskimi vodi ali prihajajo od zunaj.

Deli prispevek