Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

zaščita lesenih objektov

Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

Udar strele je lahko povsod, kjer je prevoden stik z  zemljo.  Udar strele je torej lahko tudi v našo hišo. Možnost za udar strele v hišo si še povečamo z ventilatorji, antenami, PV elektrarnami in dimniki na strehi. Vsi našteti elementi so namreč povezani z ozemljitvijo. Naelektreno ozračje pa išče najvišjo ozemljeno točko, na določenem prostoru.

 

spd v hiši razredi

Udar strele je po statistiki precej pogost v Sloveniji – od 3 do 10 udarov na kilometer na leto. To je precej več v Nemčiji.

Veliko bolj kakor direktni udar strele v hišo, je pogost in nevaren udar strele v bližnji ali daljni okolici hiše. Ob udaru strele se namreč sprostijo električni tokovi in napetosti, s tudi 100x višjimi vrednosti od vrednosti v električnem omrežju. Zaradi njihovega vpliva se povišajo vrednosti v vseh kablih v okolici. To je usodno za vse električne naprave, še posebno za računalnike, televizorje. Proti temu se najceneje zavarujemo, da preprosto izklopimo električne in mrežne kable. Nerodno pa je, da je danes vse več naprav stalno priklopljenih ( toplotna črpalka, pametna hiša,…). Pogosto pa nas nevihta preseneti, ko smo od doma ali ponoči. Takrat sam upamo, da udar strele ne bo v našo hišo ali okolico.

Naši bivalni in delovni prostori – hiša so vse bolj odvisni od pametnih naprav, zato je  koristno  in najceneje čimprej urediti ustrezno varovanje naprav in hiše pred udarom strele. Seveda mora to biti izvedeno pravilno in z ustrezno kvalitetno opremo. V nasprotnem primeru si namreč povzročimo še večjo škodo, požar. Zaščito pred udarom strele izvedemo s strelovodom in prenapetostno zaščito.

S 30- letnimi izkušnjami vam v našem podjetju tako svetujemo, prodamo zaščite in tudi zmontiramo.

Strelovod

Udar strele v hišo prepreči edino strelovod. Vendar  100% zanesljiv strelovod bi hišo spremenil v kovinsko kletko. Zato pri strelovodu upoštevamo razmerje med stroški strelovoda in namembnostjo/ pomembnostjo objekta ( možnost eksplozije, požara, draga oprema,…) . Za stanovanjsko hišo se običajno projektira najpreprostejši strelovod, kar pomeni malo manj strelovodnih vodnikov na strehi. Izjema so lesene hiše.

Strelovod udar strele torej varno odvede v zemljo, kjer se razprši po celotni prevodni zemlji. Seveda pa mora biti strelovod pravilno načrtovan in montiran, sicer lahko strelo pripeljemo v samo notranjost hiše ali pa sam strelovod povzroči požar. Najpogosteje se jo v notranjost hiše pripelje preko električnih naprav na strehi, sončnih elektrarn in anten na strehi.  Vse te naprave imajo priključene električne kable iz notranjosti hiše. Namreč v  primeru prekratke razdalje med strelovodom in električno napravo/ instalacijo električni tok udara strele preskoči na električne žice ali elemente v napravi.  Po kablu tok udara strele potuje proti ozemljitvi. Pri udaru strele gre tudi za 100- krat povišane električne vrednosti, ki jih lahko prestane električna instalacija. Te vrednosti pomenijo uničenje električne instalacije in priključenih naprav. Pri izvedbi strelovoda je ravno tako potrebno upoštevati gorljivost materiala strehe in sten in seveda varnostne razdalje. Tok udara strele spremljajo visoke temperature, ki pogosto vnetljive materiale zanetijo.

 

spd v hiši razredi

Hiša brez strelovoda in prenapetostne zaščite je popolnoma izpostavljena za udar strele.

Osnove o pravilno izvedem strelovodu so na naši spletni strani Strelovod. Zelo pomembna pa je tudi pravilno izvedena ozemljitev. Strelovod brez ozemljitvenega obroča, z ustrezno prevodnostjo, lahko naredi veliko škode.
Najenostavneje kako izvesti varen, lep in očem prikrit strelovod pa je, da nas pokličite, da vam svetujemo glede na  vaš objekt. Včasih so zelo enostavne in poceni rešitve.

spd v hiši razredi

Strelovod je lahko nemoteč samemu izgledu hiše. Uporabiti pa je potrebno pravi, pogosto nemški, material

 

Prenapetostna zaščita

Že skoraj pol stoletja je, odkar je nevarnost prestavljal le udar strele v hišo. Elektrifikacija je z žicami prinesla tudi možnost prehoda za udar strele v bližnji ali daljni okolici v samo hišo po žicah.  Najprej so bili na udaru strele električni kabli,  televizorji in telefoni. Takrat je bila najučinkovitejša in najcenejša zaščita izklop kablov iz vtičnic. Danes, v obdobju napredne tehnologije, imamo še posebno v sodobnih stanovanjskih hišah, zelo veliko naprav, senzorjev, kamer. Naprave katere zaradi sami lokacije in načina delovanja ne moremo izklopiti. Hkrati pa te naprave za delovanje uporabljajo zelo nizke napetosti in tokove. To pomeni, da jih lahko uničijo ali skrajšajo življenjsko dobo že zelo oddaljen udar strele.

Danes je edino zavarovanje pred uničenjem zaradi udara strele prenapetostna zaščita. Vendar prenapetostna zaščita mora biti pravilno izvedena, sicer ne opraviči svojega imena in so naprave kljub prenapetostni zaščiti uničene. Po drugi strani pa je potrebno preučiti racionalno montažo prenapetostnih zaščit. Prenapetostne zaščite delimo za zaščito pred udarom strele in prenapetostno zaščito. Zaščite pred udarom strele so lahko prenapetostne zaščite. Skupno jih po mednarodnih standardih delimo na tri razrede.

spd v hiši razredi

Razredi prenapetostnih zaščit ( SPD – Surge Protection Device) po IEC standardu in pri nas bolj poznanem nemškem VDE standardu.

Zaščita I je torej zaščita pred udarom strele in edina zdrži tok udara strele. Kolikšen udarni tok strele je odvisno od posameznega tipa izdelka. Montira v elektro omara.

Zaščita razreda II je prenapetostna zaščita, ki zdrži povišane vrednosti napetosti in se montira izključno v elektro omaro v hiši. Tudi tu se posamezne prenapetostne zaščite zelo razlikujejo po zdržnosti in kvaliteti.

Kot razred III pa so prenapetostne zaščite, ki jih najpogosteje priključimo v vtičnice na steni. Običajno so to razdelilci. Te prenapetostne zaščite lahko varujejo le pred malo povišanimi vrednostmi, nikakor pa ne morejo samostojno ščititi pred udarom strele, kot je pogosto mišljenje.

Pogosto najpomembnejše in najbolj zapostavljene zaščite računalnikov pred udarom strele pa so prenapetostne zaščite za nizke napetosti in mrežne kable. Uničenje najpogosteje pridejo ravno preko mrežnih in signalnih kablov. Več o teh zaščitah najdete na tej povezavi Zaščita interneta pred udarom strele.

Ostale prenapetostne zaščite pa izberemo glede na pomembnost same naprave za delovanje hiše in ceno naprave. Primer kako sta izvedena  strelovod in prenapetostna zaščita je opisan v poglavju Zaščita hiše pred strelo. Pred samo realizacijo celovite zaščite pa priporočam še posvet, kaj je najbolj primerno za posamezen primer. Pri nas zelo pogosto pridemo na objekt, kjer si vse ogledamo, svetujemo ter pripravimo ponudbo in tudi izvedbo.

Boris Grmovšek, ing. el.

Deli prispevek