Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

Udar strele je lahko tudi v našo hišo. Hiša brez strelovoda in prenapetostne zaščite popolnoma izpostavljena za udar strele.

spd v hiši razredi

Lesena hiša je še posebno ogrožena ob udaru strele

Udar strele v samo hišo sicer ni pogost, zelo pogoste pa so posledice udara strele v električne in internetne kable tudi v širši oddaljenosti. To uniči električne naprave v sami hiši. V spodnjem blogu nekaj več o strelovodu in prenapetostni zaščiti na hiši.

Statistično gledano je verjetnost za udar strele v našo stanovanjsko hišo zelo majhna. Možnost za udar strele si sicer povečamo z različnimi kovinskimi ozemljenimi elementi in dimniki na strehi. Naelektreno ozračje išče najbližjo ozemljeno točko, na katero se preko strele razelektri. Prihajamo pa tudi v obdobje ko je neviht in posledično udar strele vse pogostejši. K sreči danes znanost tudi na tem področju dobro napreduje. S strelovodom udar strele odvedemo v zemljo, kjer se razprši. Seveda pa mora biti strelovod pravilno načrtovan in montiran, sicer lahko strelo pripeljemo v samo notranjost hiše. Najpogosteje se jo pripelje preko kovinskih izbočenih delov na strehi, sončnih elektrarn, dimnikov ali anten. Strelovod brez ozemljitvenega obroča, z ustrezno prevodnostjo, lahko naredi veliko škode.

spd v hiši razredi

Strelovod je lahko nemoteč samemu izgledu hiše. Uporabiti pa je potrebno pravi, pogosto nemški, material

Pri izvedbi strelovoda je ravno tako potrebno upoštevati gorljivost materiala strehe in sten. O tem natančno razlaga tudi standard SIST EN 62305-3:2011 . Standard predpisuje, da mora biti pri gorljivih materialih minimalna razdalja do strelovodnega vodnika 10cm, pri slamnati kritini pa najmanj 50 cm. Osnove o pravilno izvedem strelovodu so na strani Strelovod. Najenostavneje pa je, da nas pokličite, da vam svetujemo glede na točno vaš objekt.

Že skoraj pol stoletja je, odkar je nevarnost prestavljal le udar strele v hišo. Elektrifikacija je z žicami prinesla tudi možnost prehoda za udar strele v bližnji ali daljni okolici v samo hišo po žicah.  Najprej so bili na udaru strele električni kabli,  televizorji in telefoni. Takrat je bila najučinkovitejša in najcenejša prenapetostna zaščita izklop kablov iz vtičnic. Danes, v obdobju napredne tehnologije, imamo še posebno v sodobnih stanovanjskih hišah, zelo veliko naprav, senzorjev, kamer. Naprave katere zaradi sami lokacije in načina delovanja ne moremo izklopiti. Hkrati pa te naprave za delovanje uporabljajo zelo nizke napetosti in tokove. To pomeni, da jih lahko uničijo že zelo nizke prenapetosti, ki so lahko posledica zelo oddaljenih udarov strele ali nepravilno izvedenega strelovoda. Prenapetostna zaščita je tako danes obvezna. Tudi prenapetostna zaščita mora biti pravilno izvedena, sicer ne opraviči svojega imena in so naprave kljub prenapetostni zaščiti uničene. Po drugi strani pa je potrebno preučiti racionalno montažo prenapetostnih zaščit. Osnovne prenapetostne zaščite, to so prenapetostna zaščita razred I (B) in prenapetostna zaščita II (C) v električnih omarah in prenapetostna zaščita telefonskega priključka so obvezne. Več o sami prenapetostni zaščiti je opisano na strani Prenapetostna zaščita. Ostale prenapetostne zaščite pa izberemo glede na pomembnost same naprave za delovanje hiše in ceno naprave. Primer kako sta izvedena  strelovod in prenapetostna zaščita je opisan v poglavju Zaščita hiše pred strelo. Pred samo realizacijo celovite zaščite pa priporočam še posvet, kaj je najbolj primerno za posamezen primer. Pri nas zelo pogosto pridemo na objekt, kjer si vse ogledamo, svetujemo ter pripravimo ponudbo in tudi izvedbo.

Boris Grmovšek, ing. el.

Deli prispevek