Zanesljive in sodobne prenapetostne zaščite

Zanesljive in sodobne prenapetostne zaščite

S prihodom elektronike v industrijske obrate se je prvič pojavila potreba po prenapetostni zaščiti.  Ni bila več dovolj prenapetostna zaščita na vhodu v objekt. Tako je sredi 80 let prišla na trg prenapetostna zaščita razreda C, izdelana na varistorski tehnologiji.  Prenapetostna zaščita C je tako vsebovala keramični varistor, ki je sicer neprevoden, Za povišano napetost pa postane prevoden. Takšni produkti različnih proizvajalcev so še danes na trgu. So poceni in nudijo osnovo prenapetostno zaščito. Njihova velika slabost pa je, da jih nestabilna napetost trajno uniči. Postavi se tudi vprašanje ali so izdelki s 40 let staro tehnologijo dovolj učinkoviti za varovanje sodobne industrije?

spd v hiši razredi

Klasična prenapetostna zaščita potrebuje redno kontrolo. Nestabilna napetost jo uniči.

Klasična prenapetostna zaščita C ima kar nekaj slabosti zaradi uporabe varistorja.

  • Obvezna uporaba predvarovalke, običajno velikosti 125A. To pomeni, da moramo pred prenapetostno zaščito vgraditi Ločilni odklopnik. To nam pomeni za najmanj 2 x večjo negorljivo omaro. V nasprotnem primeru tvegamo, da bo se ob napaki izklopila celotno proizvodnja oziroma vsaj del.
  • Občasna prenapetost TOV, ki traja nekaj sekund in je posledica zemeljskih stikov in drugih motenj v energetskem sistemu, trajno uniči prenapetostno zaščito. Prenapetostna zaščita C mora biti izbrana za višji Uc, kar pomeni da slabše varuje.
  • Hitro staranje ob povišani mrežni napetosti. Ob povišani mrežni napetosti se keramični varistor segreva, kar ga počasi degradira.
  • Varistor prepušča majhni uhajavi tok ( Leakege curren). Ta med drugim onemogoča priklop RCD za varistorjem
  • Težave pri konfiguraciji. Lahko se zgodi da druga prenapetostna zaščita prej deluje
  • Brez daljinske kontrole

Za kvalitetno vzdrževanje je torej klasična prenapetostna zaščita C nočna mora. Pomeni pogoste fizične kontrole, ki vsebujejo tudi demontažo in merjenje upornosti prenapetostne zaščite.

SODOBNA PRENAPETOSTNA ZAŠČITNA NAPRAVA C

Sodobna prenapetostna zaščitna naprava je vodilo v pravem razvoju prenapetostnih zaščitnih naprav. Tako  pri nemškem proizvajalcu Dehn + Sohne vseskozi izboljšujejo svoj produkt. Tako se pred kratkim razvili novo prenapetostno zaščito razreda II, ki odpravljal vse zgoraj pomankljivosti. Hkrati pa so dodali še nekaj dodatnih novosti. To je izdelek DehnGuard ACI. Če klasična prenapetostna zaščita vsebuje le varistor s termočlenom,  ima novi izdelek dodan še tako imenovati ACI element. In ravno ta sodobni element ACI ( Advanced Circuit Interruption) omogoča vse to. Nekaj več o izdelku DehnGuard ACI najdete na tej povezavi.  DEHNGUARD ACI – Advance Circuit Interruption .

KJE IN ZAKAJ POTREBUJEMO DEHNGUARD ACI

Najprej bi zagotovo izpostavil industrijo in sicer v vse električne razdelilne omarice v industrijskih obratih. Zakaj v vse? S prihodom LED svetilk so občutljivi elektronski elementi prišli v vsak prostor v industriji. Hkrati so v večini industrijskih obratov priključeni večji porabniki, kot so motorji, grelniki. Tudi električne instalacije so ponekod precej stare. Vse pa povzroča nihanja v napetosti, prenapetosti. Drobne okvare so lahko vplivajo na delovanje naprav. V starih halah je pogosto ozemljitev nepravilno izvedena, kar pomeni, da se ob udaru strele prenapetost pojavi tudi v samem objektu.

Stara prenapetostna zaščita je sicer del tega odpravila, vendar ne vseh. Vse motnje v električno onesnaženem okolju hitro degradirajo prenapetostno zaščito in potrebna je pogosta kontrola in meritve prenapetostne zaščite. Predvarovalke 125A vzamejo veliko prostora in pogosto je potrebno varovalke in prenapetostno zaščito postaviti v svojo omarico. To pa pomeni, da prenapetostna zaščita, slabše ščiti.

Naslednje bi izpostavil poslovne prostore, lokale in trgovine v mestnih in nakupovalnih središčih. Tu so običajno števci in prenapetostne zaščite I  oddaljene tudi 50 m. Naokoli je precej motenj v instalacij in prenapetostna zaščita je obvezno potrebna. Tu so običajno majhne razdelilne omare, kjer ni prostora za varoavalke tokov 125A. Običajno se na predvarovalke pozabi. Enako kot se popolnoma pozabi na kontrolo prenapetostnih zaščit. Vse prenapetosti v električni instalaciji pa neovirano uničujejo naprave.

Deli prispevek