Zaščita industrije pred strelo

Sodobni industrijski kompleksi imajo izvedeno ustrezno zunanjo in osnovno notranjo zaščito pred strelo skladno s standardi. Tudi sodobni avtomatski stroji in naprave imajo osnovo zaščito pred prenapetostmi. Kljub temu je priporočljivo pred računalniško podprte stroje dodatno vgraditi prenapetostno zaščito razreda 2 ali 3. Prenapetostni namreč lahko nastanejo tudi zaradi napak v električnem omrežju ali instalaciji v sami notranjosti objekta. Strošek dobave in montaže pravih zaščit je namreč zanemarljiv v primerjavi z okvaro stroja.

Pri stavbah grajenim pred letom 2000 ali celo 1990 je varnost pred udarom strele pogosto popolnoma neustrezna in možnost uničenja strojev je velika. V tistih časih so veljali še popolnoma drugi standardi in znanja glede strelovoda. Notranje zaščite pred udarom strele, prenapetostne zaščite, pa so takrat bile še v razvojni fazi. Stroji v tistih časih niso vsebovali robustne releje in kontaktorje, ki lahko prestanejo  prenapetosti.

Primeri stare, danes nevarne prakse

Včasih je standard dovoljeval, da je bila pločevinasta streha del strelovoda. Dokazano je, da tanjšo pločevino udar strele uniči. Več na Zunanja zaščita – Je kovinska streha primerna za del strelovoda? 

Prav tako so včasih bili kovinski ventilatorji del strelovoda. Danes vemo, da bo v primeru udara strele v strelovod motor ventilatorja dobil visoke prenapetosti, ki ga bodo uničile, hkrati bo del prenapetosti stekel tudi v samo električno instalacijo. Če v bližini niso priključeni računalniki verjetno ne bo velike škode. Sicer bodo računalniki uničeni.

Velika nevarnost so tudi strelovodni odvodi, speljani po notranjosti proizvodnih objektov. Neredki so primeri, ko je v notranjosti, na betonskem stebru s strelovodnim odvodom, tudi računalniški senzor, priključen računalnik ali je vzporedno z strelovodnim valjancem pripeljan priključni ali podatkovni kabel na računalniško krmiljen  stroj. V primeru udara strele namreč okoli vseh strelovodnih odvodov nastane elektromagnetno polje. Dovolj veliko, da na vzporednih kablih in napravah v bližini, nastanejo prenapetosti, ki uničijo elektroniko v računalnikih in avtomatiziranih strojih.

Stroški dobave in montaže posamezne prenapetostne zaščite so od manj kot 100,00€ do 1000,00€, kar je zelo majhen strošek v primerjavi s ceno stroja in  posrednih stroškov kot so zastoj proizvodnje.

Rešitve ustrezne zaščite industrije pred strelo

Univerzalne rešitve, ki je tudi objektivna glede na vrednost nekega procesa in stroja,  ni. V podjetju Ris  se z vami dogovorimo za obisk vašega podjetja. Na osnovi ogleda vam svetujemo in pripravimo ponudbo za izvedbo ali le prodajo ustrezne zaščite za celo stavbo ali posamezno napravo.