Zaščita molzišč in opreme pred posledicami udara strele

Zaščita molzišč in opreme pred posledicami udara strele

Ob načrtovanju posodobitve hleva in molzišča se kljub skrbnemu načrtovanju navadno zanemari celovita zaščita proti streli in prenapetostmi. Osnovni razlog je, da načrtovalec električne instalacije naredi projekt le do priklopa na sistem molzne opreme. Molzna oprema pa ne vsebuje dodatnih zaščitnih ukrepov proti streli. To je v redu, če gre za popolnoma nov in samostojen objekt, kjer so v električnih omarah ustrezne zaščite in sta pravilno izvedena strelovod ter ozemljitev. V Sloveniji imamo precej starejših kmetij, ki postopoma rastejo in se modernizirajo. Tu pa pogosto prihaja do večjih škod na računalnikih in drugi opremi.  Ob škodi dobavitelji opreme prst uperjajo v slabo izvedbo električne instalacije. Instalater pa v neustrezno molzno opremo. Kmetu pa ne preostane drugega, kot da kupi novo in drago opremo.

V naslednjih vrsticah vam bomo na kratko predstavilo, kako ustrezno zaščititi starejše modernizirane kmetije pred posledicami udara strele.

Najprej je potrebno poskrbeti za  pravilno izveden strelovod. Strelovod sicer ne bo odgnal strele, kot je še vedno pogosto mišljenje, bo pa odvedel strelo neposredno v zemljo. Brez njega bi strela pot do zemlje poiskala preko kovinske konstrukcije, navez v hlevu, silosov in podobno. Če je strelovod izveden preblizu omenjenih kovinskih delov, lahko pride tudi do preskoka strele na kovinske dele. Ozemljitev strelovoda v tleh mora biti ustrezno globoka. Pri tleh pa morajo biti na skupni ozemljitvi strelovod, kovinski deli in ozemljitveni vodnik. To je zelo pomembno, sicer pride do potencialne razlike ozemljitve. Potencialno razliko najlažje opišemo s primerom statične elektrike, ko primemo kakšno kovinsko cev in preskoči iskrica. Ob udarih strele v daljavi je  lahko ta iskrica tako velika, da uniči električno opremo in ogroža naša življenja.

V električno razdelilno omaro je potrebno vstaviti prenapetostne zaščite. Prenapetostna zaščita deluje kot nekakšen varnostni ventil. Dokler je napetost elektrike pod njihovo deklarirano napetostjo, so zaščite “zaprte”, ko pa jo presežejo, spustijo višek po ozemljitvi v zemljo. Med seboj se prenapetostne zaščite tudi ločijo, koliko energije strele ali toka lahko sprejmejo.  Več kot lahko sprejmejo energije, nižji razred so, cena pa je višja. Ločimo tri razrede: 1, 2 in 3. Prenapetostna zaščita razreda 1, ki prenese tudi udar strele, se zato montira le, če katerikoli kabel v električno omaro prihaja v objekt po zraku. Racionalen izbor prenapetostne zaščite v primeru, ko dovodni kabel prihaja v objekt po zemlji, je prenapetostna zaščita razreda 2.  Prenapetostno zaščito montiramo tudi na nevtralni (N) vodnik. V primeru stare ali polne obstoječe električne omare je priporočljivo montirati omaro s prenapetostnimi zaščitami poleg obstoječe  razdelilne omare. Pri tem je potrebo upoštevati ustrezno zaščito proti prahu in vlagi. Takšne že narejene omare s prenapetostno zaščito se dobijo tudi na trgu.

Do tukaj prenapetostno zaščito pravilno izvedejo tudi instalaterji. Sedaj je potrebno pravilno prenapetostno zaščititi še sodobno molzno opremo. V primerih, ko je električna omara s prenapetostnimi zaščitami oddaljena manj kot 15 m  od električnih naprav, v naprave pa ne prihaja noben kabel iz hleva ali drugih prostorov, je prenapetostna zaščita že zadovoljivo izvedena.

V primeru, ko je električna omarica dlje od električne opreme ali pa so na opremo priključeni kabli, ki prihajajo od zunaj ali oddaljenega konca hleva, je potrebno montirati ustrezno prenapetostno zaščito. Vstopni kabli so običajno podatkovni kabli iz dozirnikov krme, senzorjev ali mrežni, telefonski kabli. Ravno preko njih pogosto nastane škoda in uničenje na računalnikih in drugi opremi. Za dobro zaščito računalnika in elektronike je potrebno vstaviti zaščito na vse vstopne kable. Pri tem moramo upoštevati velikost in vrsto napetosti posameznega kabla. Podatkovni kabli imajo običajno 5 V ali 24 V enosmerne napetosti. Tudi mrežni kabli imajo svoje zahteve. Upoštevati je namreč potrebno velikost toka in hitrost prenosa podatkov. V nasprotnem primeru računalnik ne bo deloval pravilno. Ravno zaradi takšnih zahtev načrtovalci in tudi dobavitelji opreme zanemarijo prenapetostno zaščito opreme. Rezultat je tudi do več kot 10 x višja škoda od sami ustreznih prenapetostnih zaščit. Ustrezne prenapetostne zaščite pa proizvajajo vsi večji proizvajalci prenapetostnih zaščit, tudi slovenski. Ustrezne prenapetostne zaščite se montirajo neposredno pred samo ščiteno napravo. Prenapetostno zaščito podatkovnih kablov se montira na oba konca podatkovnega kabla, pred računalnik in pred avtomatsko krmilno postajo. Tudi tu se na trgu dobijo električne omare z ustrezno prenapetostno zaščito.

Ustrezno zaščititi vso električno opremo pred prenapetostjo ali ne? Glede na vrednost in pomembnost opreme se odločamo. Naprave, ki ne vsebujejo računalnikov, niso pretirano drage in lahko ostali sistem brez njih deluje, nima smisla dodatno ščititi. Ostalo pomembno opremo pa je potrebno ščititi.

Deli prispevek