Zaščita pred strelo- električna instalacija, primeri iz prakse

Zaščita pred strelo- električna instalacija, primeri iz prakse

Sodobne računalniško krmiljene naprave in stroji se vse pogoste najdejo v obrtniških delavnicah. Z vsemi svojimi prednostmi podjetniku omogočijo višjo kvaliteto in konkurenčnost. Samo delovanje naprav pa je precej manj zanesljivo v primerjavi s starimi napravami brez elektronike. Hkrati je tudi strošek vsakega popravila veliko večji. Razlog je v elektronskih elementih, ki so srce vsakega računalnika, procesorja ali druge sodobne naprave. Ti elementi so veliki le nekaj milimetrov, razdalje med njihovimi priključnimi kontakti pa gredo celo v mikrometre. Vse to zanesljivo deluje v čistem električnem okolju. V primeru hitrih nihanj napetosti, frekvence ali drugih električnih veličin, pa pride do prebojev elektronskih elementov. To pomeni nepravilno delovanje naprav, lahko pa tudi uničenje posameznih sklopov naprav.

V naslednjih vrsticah  se bom osredotočil na nekatere napetostne motnje. Na kratko bom opisal kje nastanejo in kako se jim izogniti že s pravilno postavitvijo ali prestavitvijo električne instalacije in ozemljitve. Torej z minimalnimi stroški.

spd v hiši razredi

Zamenjana električna omara

Električna omara, menjava v stanovanju

Okoli  vsakega  kabla, ki je pod napetostjo,  je magnetno polje. Večji kot je  porabnik, priključen na kabel, večje je magnetno polje. To sicer ni nič nevarnega, težave pa nastanejo, ko je vzporedno z napajalnim kablom večjega motorja instaliran kabel male napetosti za telekomunikacijo ali krmiljenje računalnika. Magnetno polje napajalnega kabla dvigne  napetost v vzporednem kablu male napetosti. Zelo malo, vendar dovolj, da  so posredovani napačni podatki za delovanje naprave.  V primerih vklopa večjih motorjev pa lahko pride do uničenja naprave. Načine, kako se temu izogniti, upošteva večina projektantov in instalaterjev. Energetske napajalne instalacije morajo biti ločene od komunikacijske instalacije. Razdalja mora biti vsaj 0,2 metra. V praksi se najpogosteje uporabljajo ločeni kovinski kabelski kanali, ki so ozemljeni. V primeru, da gre za manjše število kablov, pa se namesti le kovinska pregrada. Ozemljena kovinska kletka namreč omejuje električno polje. V primerih, kjer to ni izvedljivo, pa predlagam ali kabel z ozemljenim kovinskim plaščem ali ustrezno prenapetostno zaščito.

Manj pogostejše, a zato veliko bolj uničujoče, so prenapetosti, ki so posledice udara strele. Pri indirektnem udaru strele je v zelo kratkem času močno povišana napetost v celotni električni instalaciji. S tem pa tudi v vseh napravah, ki so priključene na električno instalacijo. Zadnje čase večina instalaterjev vgrajuje prenapetostne zaščite, s čimer omejijo prenapetosti na nižje vrednosti, vendar ostala instalacija je običajno narejena neustrezno. Tako nastane podobna situacija, kakor če imamo protivlomna vrata, na sosednji steni pa odprto okno.

Najpogostejše so napake na ozemljitvenih vodnikih. Vsi kovinski deli električnih naprav morajo biti ozemljeni. Ravno tako morajo biti ozemljene vse prevodne strojne instalacije, kakor je centralno ogrevanja, voda, pa tudi vsi kovinski deli v objektu. To pravilno izvedemo tako, da se vsi ozemljitveni vodniki zgoraj naštetih instalacij in naprav spojijo na skupno zbiralko. Na zbiralko se priklopi tudi prenapetostna zaščitna naprave razreda 1, ki mora biti čim bližje zbiralki. Skupno zbiralko samo na tem mestu priklopimo na zunanji ozemljitveni sistem. Na takšen način je ozemljitev pravilno izvedena, kajti v primeru udara strele prenapetostna naprava omeji udarni val.

V praksi se pogosto dogaja, da je zaradi boljše ozemljitve instalacija tudi drugje povezana z zunanjim ozemljitvenim sistemov. Kot primer je kurilnica, kjer je v kurilnico napeljan valjanec neposredno iz zunanjega ozemljitvenega sistema strelovoda. V normalnih razmerah je vse idealno. Ob udaru strele v objekt ali okolico, pa je uničena najmanj električna oprema v kurilnici. Udarni val strele potuje po strelovodnem odvodnem sistemu v zemljo. V primeru, da se katerikoli del zunanjih ozemljitvenih vodnikov  razdeli, tudi del udarnega vala steče po obeh krakih. Tako pride del udarnega vala v kurilnico na ozemljeni centralni sistem. Ker so vse električne naprave v kurilnici ozemljene, so neposredno ogrožene. V takšnih primerih, ko so električne instalacije v objektu dodatno ozemljene, je ponovno potrebno instalirati prenapetostno zaščito razreda 1.

Opisal sem dva pogosta primera. Podobnih primerov je ob uvedbi sodobnih tehnologij vse več.

Boris Grmovšek

Deli prispevek