Zunanja zaščita

Meritve električne instalacije in zaščite pred strelo

Meritve električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele so zelo pomembne za samo varnost. Za meritve se običajno odločimo, ker potrebujemo merilno poročilo. Vendar je pregled z meritvami veliko več. Zagotavlja nam varnost tako električne instalacije, kakor zaščite pred delovanjem strele. Seveda pa pregleda in meritev ne more opravljati vsak. Predpogoj je šolanje in pridobitev NPK za posamezne stopnje...

Strelovod – lovilna palica, kje in zakaj

Zadnjih 10 let praktično skoraj ni strelovoda brez lovilne palice. Je to spet neki predpis ali modna muha? Ne, pravilno izračunana in montirana lovilna palica  veliko pripomore k varnosti ob udaru strele. Lovilna palica, ki je dovolj visoko nad anteno, oziroma ščitenim prevodnim delom hiše, prestreže udar strele. Lovilna palica ščiti dimnik Vendar če je palica s kovino pritrjena na samo...

Polnilne postaje za električna vozila – prenapetostna zaščita

Polnilna postaja za električna vozila je električna vez med električnim omrežjem in vozilom. Zato je zelo  pomembna je prenapetostna zaščita med njima. Zakaj prenapetostna zaščita Vozilo in polnilno postajo ogrožajo: Prenapetosti, ki se pojavljajo v elektriki. So precej pogoste in so posledica stikalnih manipulacij, kratkih stikov, napak v instalaciji Prenapetostni, kot posledica indirektnega udara strele v okolici, tudi daljni, polnilne enote ...

Udar strele v hišo, se mi lahko zgodi?

Udar strele je lahko povsod, kjer je prevoden stik z  zemljo.  Udar strele je torej lahko tudi v našo hišo. Možnost za udar strele v hišo si še povečamo z ventilatorji, antenami, PV elektrarnami in dimniki na strehi. Vsi našteti elementi so namreč povezani z ozemljitvijo. Naelektreno ozračje pa išče najvišjo ozemljeno točko, na določenem prostoru. Udar strele je po...

Strelovod in prenapetostna zaščita v starih proizvodnjah – 1

Odvodi strelovoda sredi proizvodnje. Veliko imamo kvalitetno grajenih proizvodnih hal starejšega datuma. Proizvodnja v samih halah se je  predvsem v zadnjih 30 ali celo 60 letih precej spremenila. Stare elektromotorje z relejnim krmiljenjem iz prejšnjega stoletja, so danes zamenjale sodobne računalniško krmiljene naprave in stroji. Kako pa so  stare proizvodnje hale varne za sodobne stroje in naprave pred prenapetostjo? Ob...

Strelovod – nemški nosilci, neopazni in hkrati elegantni

O nosilcih Dehn za strelovod lahko pišem pozitivno kot monter in  kot uporabnik. Nosilci naredijo strelovod res eleganten, skrit očem. Hkrati pa so zelo kvalitetni. V spodnjem sestavku kratek opis nosilec klik, katere zaradi kvalitetne in hitre montaže  kopira velika proizvajalcev opreme za strelovod. Vendar kvaliteta prvega, še vedno prva. RIS - SVETOVANJE, IZVEDBA, PRODAJA   Nosilci ob robu slemena - nevpadljivi,...

Sončna elektrarna -strelovod in prenapetostna zaščita

Sončna elektrarna na strehi stanovanjske hiše pomeni veliko nevarnost za hišo in nas tako pred udarom strele, kakor pred razelektritvami. Pa vendar je tudi sončna elektrarna lahko varna pred udari strele in njenimi posledicami. Za začetek najprej nekaj o streli in nadaljnje kako imeti varno elektrarno. ZAŠČITA PRED UDAROM STRELE IN PRENAPETOSTMI Strela je posledica razelektritve pozitivnega naboja ozračja...

Je strelovod naših dedov še zanesljiv strelovod?

Ob ogledih lastnik rad pohvali  strelovod, star tudi 40 ali več let. Zelo pohvalno in skrbno, da so že takratni gospodarji poskrbeli za varnost pred udarom strele. Pa je takšen strelovod tudi danes zanesljivi? V tem času se je močno izboljšajo znanje o udaru strele in ustreznem strelovodu. Večina strelovodov, starejših od 20 let, sicer varuje neki del strehe,...