Meritve električne instalacije in zaščite pred strelo

Meritve električne instalacije in zaščite pred strelo

Meritve električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele so zelo pomembne za samo varnost. Za meritve se običajno odločimo, ker potrebujemo merilno poročilo. Vendar je pregled z meritvami veliko več. Zagotavlja nam varnost tako električne instalacije, kakor zaščite pred delovanjem strele. Seveda pa pregleda in meritev ne more opravljati vsak. Predpogoj je šolanje in pridobitev NPK za posamezne stopnje pregleda in meritev električne instalacije in zaščite pred delovanjem strele.

 

Električna instalacija

Osnovi namen pregleda in meritve je preveriti varnost instalacije in ustreznost zaščitnih elementov. To so varovalke in RCD stikala ( včasih smo jim rekli FID stikala). Vsi zaščitni elementi namreč morajo delovati tako hitro in zanesljivo, da smo popolnoma varni, tudi v primeru poškodbe naprave, ko tok steče na kovinsko ohišje. Predpogoj pa so pravilno izbrani zaščitni elementi in kabli. In tu s pregledom in  meritvami pred prvo uporabo objekta ali instalacije preverimo, ali je instalater upošteval projekt in so pravilno izbrani elementi in tudi v pravem času izklopijo.

Pozabljamo pa, da vsak tehnični izdelke, kar je tudi varovalka ali RCD, s časom ne delujejo več ustrezno. Torej je električna instalacija v primeru napake lahko usodna. To pa lahko preverimo, premerimo, edino z ponovnim pregledom. Ti pregledi so tudi predpisani in sicer za stanovanjske hiše na vsakih 16 let. Imel sem že kar nekaj primerov, ko RCD ni deloval. To sem lahko ugotovil edino z meritvami. In ravno RCD je pogosto glavna in edina zaščita pred električnim tokom na prevodnih delih stroja.

Strelovod in prenapetostna zaščita sta sestavna dela zaščite pred delovanjem strele

Deli prispevek